Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 409/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 08/06/2021 Hoàng Hải
2 293/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 05/05/2021 Hoàng Hải
3 09a-CK/TSC Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 15/01/2021
4 583/QĐ-SYT Công khai quyết toán NSNN năm 2019 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 24/08/2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6161

Tổng truy cập: 9345578