Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 632/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 18/08/2021 Hoàng Hải
2 614/QĐ-SYT Công khai dự toán chi NSNN năm 2021 (Chống dịch đợt 2_TB3288) 16/08/2021 Đặng Ngọc Huy
3 2899/SYT-KHTC Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2021 20/07/2021 Hoàng Hải
4 535/QĐ-SYT Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên (tb 2745) 13/07/2021 Đặng Ngọc Huy
5 492/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 28/06/2021 Hoàng Hải
6 409/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 08/06/2021 Hoàng Hải
7 293/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 05/05/2021 Hoàng Hải
8 09a-CK/TSC Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 15/01/2021
9 583/QĐ-SYT Công khai quyết toán NSNN năm 2019 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 24/08/2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10467499