Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1144/QĐ-SYT Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở Nha khoa Tài Ngọc 25/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
2 1133/QĐ-SYT Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở Nha khoa Tài Ngọc 23/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
3 1132/QĐ-SYT phê duyệt Danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở Nha khoa Tâm Đức 23/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
4 1131/QĐ-SYT cấp, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động, phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 23/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
5 1130/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 23/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
6 70/SYT-NVD Sao y Quyết định số 496/QĐ-SYT ngày 20/5/2022 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 20/05/2022 Đỗ Cảnh Dương
7 1091/QĐ-SYT Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược 19/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
8 1071/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 13/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
9 1790/TB-SYT Thông báo khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Hồng Nghĩa) 12/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
10 1068/QĐ-SYT QĐ cấp CCHN dược 12/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
11 69/SYT-NVD Sao y Quyết định 527/QĐ-SYT ngày 10/5/2022 của SYT Bình Dương Về việc thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 10/05/2022 Đỗ Cảnh Dương
12 1058/QĐ-SYT V/v công khai dự toán chi NSNN năm 2022 (TB_1420) 10/05/2022 Đặng Ngọc Huy
13 3520/QLD-CL V/v thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt 05/05/2022 Cục Quản lý Dược
14 1690/TB-SYT phân công lịch trực các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật trong tháng 5/2021 của lãnh đạo Sở và các bộ phận chuyên môn Cơ quan Sở Y tế 05/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
15 1040/QĐ-SYT phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Sức khỏe tâm thần 01/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
16 1039/QĐ-SYT Về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Phổi 01/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
17 995/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 29/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
18 994/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ kinh doanh dược 29/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
19 1641/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Trạm y tế phường Cải Đan thuộc Trung tâm y tế thành phố Sông Công 29/04/2022 Hoàng Hải
20 1596/TB-SYT Thông báo khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc Tuân Châm) 27/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
21 1592/TB-SYT Thông báo Không thực hiện đánh giá và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt GPP (Quầy thuốc Thảo Lan) 27/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
22 918/QĐ-SYT Quyết định về việc thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Phạm Thị Trang) 22/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
23 2984/QLD-CL thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 thuốc Navacarzol 19/04/2022 Cục Quản lý Dược
24 186/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành 19/04/2022 Cục Quản lý Dược
25 185/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 102 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 bổ sung 19/04/2022 Cục Quản lý Dược
26 1496/TB-SYT THÔNG BÁO HOÀN THIỆN HỒ SƠ 19/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
27 889/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ kinh doanh dược 18/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
28 1470/VBCB-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Phòng tiêm chủng Bảo Ngọc Yên Ninh 18/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
29 884QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 15/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
30 2908/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Kem chống nẻ dưỡng ẩm Hame soft 10g) 15/04/2022 Cục Quản lý Dược
31 1450/SYT-QLHNYD tiếp nhận đăng ký người hành nghề KBCB 15/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
32 876/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Y tế Thái Nguyên (TB 1091) 14/04/2022 Đặng Ngọc Huy
33 45/SY-SYT Quyết định số 192/QĐ-SYT ngày 11/4/2022 Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Renature 14/04/2022 Đỗ Cảnh Dương
34 44/SY-SYT Sao y QĐ số 191/QĐ-SYT ngày 11/4/2022 của SYT Nam định Vv thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Thảo dược tắm bé Herosa 14/04/2022 Đỗ Cảnh Dương
35 1406/BC-SYT BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2022 14/04/2022 Hoàng Hải
36 1402/KH-SYT Tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 13/04/2022 Hoàng Hải
37 1397/SYT-KHTC tăng cường cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế và của các đơn vị trực thuộc Sở 13/04/2022 Hoàng Hải
38 1396/CB-SYT Công bố GSP phòng tiêm chủng vắc xin Bảo Gia 2 13/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
39 1393/CB-SYT Công bố GSP phòng tiêm chủng Bảo Ngọc Yên Ninh 13/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
40 713/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 12/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
41 653/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) 12/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
42 1373/TB-SYT Thông báo khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc_Quầy thuốc Tuấn Thu 12/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
43 1365/TB-SYT Thông báo khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc_Quầy thuốc Tuấn Thủy 09/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
44 584/QĐ-SYT phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám tư nhân chuyên khoa Răng Hàm Mặt 08/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
45 498/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 05/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
46 488/QĐ-SYT Quyết định về việc thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Tạ Quang Học, Nguyễn Thị Ngọc) 01/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
47 38/SY-SYT Sao y QĐ 1325 NGÀY 29/3/2022 về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 01/04/2022 Đỗ Cảnh Dương
48 147/ QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc và thu hồi toàn bộ các lô thuốc B-Comene 31/03/2022 Cục Quản lý Dược
49 1250/KH-SYT KẾ HOẠCH Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính Phủ đối với công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Thái Nguyên năm 2022 31/03/2022 Đặng Ngọc Huy
50 1221/SYT-NVD V/v thuốc giả Stivarga 40mg, Xarelto 10mg/ 15 mg/ 20mg 30/03/2022 Hoàng Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6828

Tổng truy cập: 8450984