Truy cập nội dung luôn

Danh bạ điện thoại Sở Y tế

03-12-2020 11:08

DANH BẠ CƠ QUAN

 

+ Văn thư:

- Cán bộ văn thư: Vũ Thị Vân Anh

- Số điện thoại văn thư: 0208 3655 504

- Email: soytetn@gmail.com

 

+ Một cửa:

- Cán bộ trực Một cửa: Chu Thị Anh Hương

- Điện thoại: 0965 688383

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ban Giám đốc

ĐẶNG NGỌC HUY

Giám đốc

0208 601686 

HOÀNG HẢI

Phó Giám đốc

0912 661 775

ĐỖ TRỌNG VŨ

Phó Giám đốc

0913 286 124

LƯU THỊ BÌNH

Phó Giám đốc

098 6717076

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

NGUYỄN QUỐC HOÀN

Trưởng phòng

0986409265

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Phó trưởng phòng

0912 662 859

HOÀNG THỊ NHÃ

Chuyên viên

0972004769

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

Chuyên viên

0888 665 688

NGÔ THANH SƠN

Chuyên viên

0967 888 727

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Chuyên viên

0389914153

Phòng nghiệp vụ Dược

 

MA THỊ PHÚC

Phó trưởng phòng

0978 626 523

VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN

Chuyên viên

0965688383

NGUYỄN SƠN TÙNG

Chuyên viên

 

HÀ PHƯƠNG NHÂN

Chuyên viên

 

Phòng Quản lý hành nghề Y - Dược

 

TÔN THỊ MINH

Trưởng phòng

0912433440

TRẦN CÔNG DÂN

Phó trưởng phòng

0917 505 206

NÔNG VĂN SƠN

Chuyên viên

 

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Chuyên viên

 

Phòng nghiệp vụ y

 

MA VĂN TỨ

Trưởng phòng

0915 247 171

TRƯƠNG ĐỨC HẠNH

Phó trưởng phòng

0988686295

LƯƠNG TRUNG HIẾU

Chuyên viên

0988410777

LƯƠNG THỊ THƯỞNG

Chuyên viên

0367414086

ĐÀM QUỐC ĐẠT

Chuyên viên

0913070981

Thanh tra Sở

 

KHƯƠNG HOÀNG ANH

Chánh thanh tra

0915045175

ĐỖ TRUNG NGHĨA

Chuyên viên

0911383456

NGUYỄN THỊ THÁI HÀ

Thanh tra viên

0988093628

NGUYỄN NGỌC KHOA

Chuyên viên phòng Thanh tra

 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH HIỆP

Trưởng phòng

0912189389

ĐỖ CẢNH DƯƠNG

Phó trưởng phòng

0965829888

NGUYỄN THỊ MƠ

Chuyên viên

0962277197

VŨ THỊ VÂN ANH

Văn thư

0973561207

ĐINH THỊ NA

Chuyên viên

0977763793

Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm

 

LÝ VĂN CẢNH

Trưởng phòng

0949050866

HÀ THANH HẰNG

Phó trưởng phòng

0912 652 422

CHU THỊ ANH HƯƠNG

Chuyên viên

0837 227 666

LÂM THỊ MINH THẢO

Chuyên viên

0915999352

NGÔ THỊ HUỆ

Chuyên viên

0918979234

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10623091