Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    RSS    SiteMap

 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO
Tài khoản đăng nhập sẽ được Ban quản trị tạo và cấp trên cơ sở đề nghị của cá nhân hoặc bộ phận, nếu quý vị chưa được cấp hoặc không nhớ thông tin đăng nhập vui lòng liên hệ văn phòng Sở Y tế (Điện thoại: 0208 3655504 hoặc email: soyte@thainguyen.gov.vn). Trân trọng!
V/v cử cán bộ tham gia tập huấn phần mềm Một cửa điện tử 
Triển khai thực hiện "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 -2020"
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Đại Từ
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Võ Nhai
Truy cập hôm nay 473
Tổng lượt truy cập 1606000
Đang truy cập 25

Lên đầu trang