Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    RSS    SiteMap

 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO  >  THÔNG BÁO CHUNG
Đăng vào Thứ tư, ngày 05/09/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược tỉnh Thái Nguyên
          

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số Chứng chỉ hành nghề

Đủ điều kiện làm người chịu trách nhiệm chuyên môn

1

LÊ THÙY LINH

23/09/1993

137/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

2

CAO THỊ KỲ

26/04/1951

138/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc (trừ vắc xin, sinh phẩm); Nhà thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

3

NGÔ THỊ THÚY

29/03/1993

139/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

4

VŨ THỊ HẢI

13/07/1985

140/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

5

TRẦN THỊ MINH THƯƠNG

24/10/1994

141/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

6

NGUYỄN THU HUYỀN

23/07/1993

142/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

7

ĐẶNG THỊ TRANG

25/09/1986

143/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

8

HÀ THỊ VIỆT HÀ

10/04/1975

144/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

9

DƯƠNG THỊ MINH TỨ

13/09/1981

145/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

10

NGUYỄN THỊ HIÊN

10/05/1989

146/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

11

NGUYỄN VIỆT HẰNG

22/07/1983

147/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

12

PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

18/10/1968

148/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

13

NGUYỄN HỒNG NHUNG

29/04/1991

149/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

14

NGUYỄN THỊ LIÊN

17/01/1987

150/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

15

ĐỖ THỊ HỒNG

28/06/1988

151/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

16

HOÀNG THỊ HOA

10/10/1991

152/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

17

NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN

20/03/1992

153/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

18

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

20/01/1990

154/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

19

HOÀNG THỊ TOÁN

24/03/1963

155/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

20

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

19/02/1982

156/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

21

LƯỜNG THỊ HOÀN

05/06/1993

157/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

22

HOÀNG THỊ HẢO

20/09/1978

158/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

23

LÊ THỊ ĐƯỜNG

08/04/1954

159/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

24

NGUYỄN THỊ NGỌC

26/08/1993

160/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

25

ĐOÀN THỊ NGỌC YẾN

01/06/1984

161/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

26

VŨ THỊ THÚY

21/10/1984

162/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

27

NGUYỄN VĂN ĐỈNH

13/02/1942

163/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; Nhà thuốc; Quầy thuốc

28

NGUYỄN THỊ OANH

18/10/1994

164/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

29

NGÔ THỊ MỸ DUNG

16/02/1981

165/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

30

NINH MAI HƯỜNG

09/01/1991

166/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

31

LÊ THỊ CHÂM

27/01/1980

167/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

32

CHU THỊ THƠM

01/07/1989

168/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc; Nhà thuốc

33

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

02/10/1994

169/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

34

QUÁCH THẾ DŨNG

06/12/1994

170/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

35

HOÀNG MỸ BÌNH

30/07/1991

171/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

36

NGUYỄN KHẮC HÒA

03/05/1990

172/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

37

TRẦN QUANG TÚ

08/12/1994

173/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế

38

PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT

07/09/1991

174/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

39

TRẦN THỊ DUNG

07/10/1989

175/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

40

LƯƠNG HỮU HÙNG

25/05/1983

176/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

41

TRẦN HỮU MẠNH

19/12/1988

177/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

42

TRẦN THỊ TRANG

26/04/1989

178/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

43

LÊ THANH HƯỜNG

01/12/1989

179/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

44

PHẠM THANH NHÀN

10/09/1993

180/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

45

LƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG

12/04/1988

264/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

46

NGUYỄN THỊ LUẬN

19/11/1984

265/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

47

NGUYỄN THỊ HỒNG

18/08/1989

266/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

48

NGUYỄN THỊ THÙY

23/07/1987

267/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

49

PHAN HIỀN THƯƠNG

21/10/1984

268/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

50

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

21/10/1993

269/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

51

ĐOÀN THỊ LAN

14/05/1987

270/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

52

NÔNG THỊ THU

07/10/1991

271/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

53

NGUYỄN THỊ LỆ THU

05/05/1991

272/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

54

TRẦN THỊ HOA

08/06/1991

273/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

55

LƯƠNG THỊ QUYÊN

14/04/1990

274/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

56

LÊ THỊ TUYẾT

23/07/1980

275/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

57

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

09/11/1990

277/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

58

LÊ THỊ NGỌC ANH

06/05/1980

278/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

59

NGUYỄN HOÀI NAM

10/09/1987

279/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

60

VŨ THÁI HÀ

06/08/1983

280/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

61

TRẦN THỊ THU MẾN

27/05/1990

281/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

62

NGÔ THỊ LIÊN

11/01/1967

282/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

63

ĐINH THỊ HOA

20/11/1969

283/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

64

TRẦN HỮU TUÂN

11/08/1988

284/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

65

VŨ NGỌC TÚ

28/08/1986

285/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

66

LÊ THỊ HẠNH

01/06/1982

286/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

67

TRIỆU THỊ THU TRANG

27/12/1983

287/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

68

ĐỖ THỊ MAI TRANG

22/03/1979

288/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

69

PHẠM THỊ NGÀ

26/04/1967

289/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

70

TRIỆU VĂN HƯỞNG

12/02/1972

290/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

71

DƯƠNG NGỌC BÍCH

29/09/1990

291/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

72

TRIỆU THÀNH LUÂN

15/03/1986

292/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

73

DƯƠNG THỊ NGỌC LAN

07/12/1986

293/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

74

TRẦN THỊ MAI

07/07/1987

294/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

75

NÔNG THỊ NGÂN

20/08/1988

295/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

76

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

23/07/1991

297/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

77

DOÃN THỊ THU

24/01/1991

296/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

78

MÔNG THỊ THƠM

03/04/1989

276/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

79

DƯƠNG THỊ HỒNG

12/10/1984

298/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

80

HỒ ANH TUẤN

05/06/1990

299/CCHN-D-SYT-TNG

Bán buôn thuốc (Trừ cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm; cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền); Nhà thuốc; Quầy thuốc

81

ĐÀM THỊ HẬU

21/03/1987

300/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

82

TRƯƠNG THỊ TỚI

24/10/1989

301/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

83

NGUYỄN THỊ DỊU THU

24/04/1981

302/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

84

HOÀNG THỊ THU

11/11/1961

303/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

85

DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

28/10/1984

304/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

86

TRẦN THỊ THI

14/12/1984

305/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

87

ĐÀO THỊ TUYẾT MAI

29/11/1989

306/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

88

KHUẤT THỊ NGUYỆT

16/07/1983

307/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

89

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

06/11/1986

308/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

90

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

20/06/1979

309/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

91

NGUYỄN THỊ LIỄU

30/11/1995

310/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

92

NGUYỄN PHƯƠNG THÙY

30/08/1990

311/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

93

NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN

01/07/1989

312/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

94

TRẦN QUỐC CƯỜNG

02/11/1988

313/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

95

TRẦN LAN THÚY

17/09/1989

314/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

96

NGUYỄN THỊ VÂN

25/07/1966

315/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

97

TRẦN THỊ HÀ

30/11/1969

316/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

98

ĐỖ THỊ KIM CÚC

21/12/1977

317/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

99

NGÔ HỒNG ANH

04/10/1989

318/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

100

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

18/01/1992

319/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

101

NGÔ VĂN TÙNG

21/12/1990

320/CCHN-D-SYT-TNG

Bán buôn thuốc (Trừ cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm; cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền); Nhà thuốc; Quầy thuốc

102

HOÀNG THỊ NGHIÊN

28/11/1948

321/CCHN-D-SYT-TNG

Bán buôn thuốc (Trừ cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm; cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền); Nhà thuốc; Quầy thuốc

103

NGUYỄN THỊ TÂM

08/08/1986

322/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

104

TÔ THỊ HOÀI

09/10/1985

323/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

105

TRẦN THỊ MINH THU

13/09/1985

324/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

106

HOÀNG THỊ DUNG

14/08/1986

325/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

107

HÀ VĂN HIỂN

18/05/1994

326/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

108

ĐINH THỊ NGỌC

13/07/1990

327/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

109

NÔNG THỊ NẤM

21/09/1984

328/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

110

BÙI THỊ HƯỜNG

15/10/1960

329/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

111

NGUYỄN THỊ DỊU

08/02/1988

330/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

112

LÊ THU HÀ

06/10/1990

331/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

113

NGUYỄN THỊ THU

03/10/1983

332/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

114

HOÀNG THỊ KIM LUYẾN

23/12/1969

333/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

115

DƯƠNG THỊ HUYÊN

22/02/1980

334/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

116

NÔNG THỊ HẢI YẾN

20/08/1974

335/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

117

ĐINH NGỌC TRÂM

31/12/1990

336/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

118

NÔNG ĐỨC THẮNG

03/05/1992

337/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

119

ĐÀO XUÂN QUỲNH

11/09/1985

338/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

120

HOÀNG THỊ CÚC

26/08/1969

339/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

121

PHẠM THỊ MINH THU

11/08/1989

340/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

122

NGUYỄN MINH TRUYÊN

29/05/1978

341/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

123

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

01/03/1988

342/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

124

NGUYỄN THỊ HIỀN

10/09/1982

343/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

125

ĐINH XUÂN TRƯỜNG

19/04/1985

344/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

126

VŨ THỊ NGỌC LIỄU

23/09/1988

345/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

127

MA THÚY QUỲNH

10/09/1989

346/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

128

TRẦN THỊ ĐÀO

14/01/1973

347/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

129

NGUYỄN THỊ THANH MIỀN

01/04/1984

348/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

130

PHAN PHƯỚC THOẠI

05/08/1990

349/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

131

NGUYỄN THỊ HOAN

05/07/1981

350/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

132

TRIỆU TRUNG TRỰC

07/11/1979

351/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

133

NGUYỄN THỊ THẢO

24/02/1982

352/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

134

NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI

28/07/1993

353/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

135

NGUYỄN THỊ THÚY

30/04/1987

354/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

136

DƯƠNG NGỌC NGÀ

23/06/1984

355/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

137

PHẠM THỊ THANH

04/08/1968

356/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

138

ĐÀO GIA TRƯỜNG

05/03/1984

357/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc, Nhà thuốc, Quầy thuốc

139

LƯỜNG PHÚC THU

26/10/1975

358/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

140

PHẠM CAO PHƯƠNG

25/05/1973

359/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

141

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

12/08/1987

360/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

142

NGUYỄN THỊ LIỀN

03/09/1985

361/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

143

HÀ THỊ HOÀI

02/02/1992

362/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

144

TẠ THỊ GIANG

03/04/1979

363/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

145

NGUYỄN THỊ THU HÀ

23/03/1990

364/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

146

NGUYỄN THỊ KIM HUẾ

08/08/1987

365/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

147

TRỊNH THỊ NHUNG

28/09/1987

366/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

148

ĐỖ THỊ HUỆ

05/05/1990

367/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

149

BÙI VĂN MẪN

15/01/1951

368/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

150

VŨ THỊ HÀ

01/07/1987

369/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

151

ĐẶNG THỊ THANH TRÀ

20/05/1987

370/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

152

TRỊNH THỊ LÝ

02/12/1970

371/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

153

HOÀNG NGỌC ANH

27/06/1994

372/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

154

NGUYỄN THỊ THANH TÚ

15/09/1981

374/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

155

VŨ HỒNG LỤA

27/03/1987

373/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

156

DƯƠNG THỊ LUÂN

07/07/0981

375/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

157

ĐƯỜNG THỊ NGA

19/03/1990

376/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

158

PHẠM THỊ  NGỌC

25/10/1990

377/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

159

NGUYỄN THỊ THÀNH THỤC

18/06/1983

378/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

160

LÊ BẢO LÂM

28/06/1991

379/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

161

DƯƠNG THỊ  NGHIỆP

01/04/1989

380/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

162

MÃ VĂN DŨNG

12/03/1987

381/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc, Nhà thuốc

163

VŨ TRUNG THÀNH

16/10/1977

382/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

164

LÝ THỊ THOA

02/06/1993

383/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

165

LƯƠNG THỊ NGHĨA

27/07/1979

384/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

166

DƯƠNG PHƯƠNG NGÂN

07/07/1993

385/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

167

NGUYỄN THỊ TƯƠI

07/09/1990

386/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc, Nhà thuốc; Quầy thuốc

168

TRẦN THỊ LAN

14/05/1992

387/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

169

LÊ THỊ HUỆ

16/09/1992

388/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

170

DIỆP QUỲNH MAI

23/11/1990

389/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

171

LƯU THỊ PHƯƠNG THẢO

09/07/1985

390/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

172

NGUYỄN KIM DUNG

25/04/1994

391/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

173

VŨ HƯƠNG GIANG

19/10/1995

392/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

174

HOÀNG THỊ SIM

10/06/1983

393/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

175

LƯƠNG ĐỨC THỊNH

11/11/1977

394/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

176

LÊ TRỌNG QUÝ

03/08/1988

395/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

177

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

04/01/1986

396/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

178

NGUYỄN DUY HIẾU

19/05/1990

397/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

179

NGUYỄN THỊ DUNG

15/05/1994

398/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

180

NGUYỄN VĂN LÂM

20/09/1978

399/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

181

NGUYỄN THỊ LAN

29/08/1989

400/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

182

NGUYỄN THỊ NGA

05/03/1984

401/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

183

ĐẶNG THÀNH NAM

11/11/1991

402/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

184

TRẦN THỊ KIM LIÊN

03/10/1966

403/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

185

TRẦN THỊ THU TRANG

16/04/1991

404/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

186

PHẠM THỊ BẢO LINH

10/04/1995

405/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

187

VŨ ĐỖ TIỆP

19/06/1985

406/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

188

NGUYỄN THỊ BÉ

06/06/1959

407/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

189

NGUYỄN THÀNH VIỆT

11/10/1994

408/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

190

DƯƠNG HỮU KHOA

05/01/1990

409/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

191

PHẠM THỊ THU

18/05/1995

410/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

192

NGUYỄN DIỆU THANH

24/08/1994

411/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

193

HOÀNG VĂN GIOỎNG

25/12/1951

412/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

194

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

08/11/1980

413/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

195

NGUYỄN CAO KỲ

05/08/1987

414/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

196

VŨ THỊ HẠNH

18/08/1987

415/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

197

NGUYỄN THỊ ÁNH

26/12/1986

416/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

198

NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH

09/08/1992

417/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

199

HÀ TIẾN VINH

25/08/1949

418/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

200

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

29/05/1987

419/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

201

TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT

14/04/1986

420/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

202

NGUYỄN THU QUỲNH

07/06/1982

421/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

203

QUÁCH THỊ THANH THỦY

09/10/1995

422/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

204

HOÀNG THÙY NHUNG

15/10/1994

423/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

205

PHAN THỊ THÙY LINH

20/09/1994

424/CCHN-D-SYT-TNG

Quày thuốc

206

HOÀNG ANH

27/08/1987

425/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

207

ĐINH THỊ LIÊN

01/08/1985

426/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

208

HÀ MINH PHƯỢNG

17/01/1990

427/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

209

LỖ THỊ MINH THU

07/12/1992

428/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

210

NGUYỄN THỊ THẮM

20/06/1988

429/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

211

HOÀNG VĂN NGHĨA

01/09/1991

430/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

212

LÊ THỊ THU HUYỀN

08/11/1983

431/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

213

MÔNG THỊ HUYỀN

20/11/1992

432/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

214

NGUYỄN THỊ HIỀN

26/06/1991

433/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

215

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

09/07/1995

434/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

216

NGUYỄN THỊ TƯƠI

23/03/1967

435/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

217

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

11/10/1983

436/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

218

LÊ THỊ LOAN

16/09/1969

437/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

219

NGUYỄN MẠNH LINH

30/01/1984

438/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

220

HOÀNG CÔNG HUY

30/05/1992

439/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế xã

221

TRẦN THỊ THU GIANG

15/09/1986

440/CCHN-D-SYT-TNG

Tủ thuốc trạm y tế xã

222

MAI THỊ LOAN

03/10/1987

441/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

223

TỪ THỊ HIỀN

12/08/1994

442/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

XEM THÊM
Hội nghị khoa học thường niên Hội thấp khớp học Thái Nguyên (30/11/2018)
Danh sách phòng xét nghiệm vi sinh công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (Tháng 7/2019) (04/07/2019)
Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng "Thầy thuốc nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" (04/07/2019)
Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh Dược tỉnh Thái Nguyên (05/09/2018)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện đa khoa An Phú (27/08/2018)
Danh sách cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (17/11/2017)
V/v cử cán bộ tham gia tập huấn phần mềm Một cửa điện tử 
Triển khai thực hiện "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 -2020"
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Đại Từ
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Võ Nhai
Truy cập hôm nay 3388
Tổng lượt truy cập 1438878
Đang truy cập 46

Lên đầu trang