Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    RSS    SiteMap

 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO  >  THÔNG BÁO CHUNG
Đăng vào Thứ sáu, ngày 17/11/2017
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Dược
          

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số Chứng chỉ hành nghề

Đủ điều kiện làm người chịu trách nhiệm chuyên môn

1

NGHIÊM TRẦN ĐẠI QUÂN

14/09/1990

74/CCHN-D-SYT-TNG

Bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

2

ĐOÀN THỊ THU HẰNG

21/01/1983

75/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

3

DƯƠNG ANH TUẤN

03/02/1984

76/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

4

NGUYỄN THỊ MAI

14/11/1978

77/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

5

ĐINH THỊ PHƯƠNG MAI

31/07/1978

78/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

6

DƯƠNG HỒNG QUÝ

24/03/1993

79/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã;

7

LINH THỊ TUYẾT MAI

03/09/1991

80/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

8

VŨ THỊ THÚY HẰNG

06/04/1993

81/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

9

HÀ THỊ THÙY DUNG

25/03/1989

82/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Nhà thuốc

10

VŨ THỊ HIỀN LINH

19/08/1977

83/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

11

NGÔ THU HUYỀN

27/03/1992

84/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

12

NGUYỄN THỊ TRANG LIÊN

15/11/1990

85/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

13

VŨ THỊ MINH HIỀN

24/11/1985

86/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

14

HOÀNG THỊ KIỀU

20/10/1978

87/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

15

DƯƠNG THỊ KIM TUYẾN

15/03/1989

88/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

16

TRỊNH THỊ HỒNG

04/08/1991

89/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

17

ĐẶNG VĂN LÌU

17/09/1988

90/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

18

NGUYỄN THỊ NGA

26/07/1987

91/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

19

ĐOÀN THỊ HẰNG

25/08/1994

92/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

20

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

02/11/1992

93/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

21

DƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG

13/08/1993

94/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

22

TRẦN THỊ THẢO

05/06/1989

95/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

23

NGUYỄN THỊ HÀ

26/06/1992

96/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

24

NGUYỄN DUY THƯ

19/03/1981

97/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

25

ĐÀO THỊ THẮM

17/06/1991

98/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

26

DƯƠNG THỊ NÔNG

07/07/1984

99/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

27

DƯƠNG THỊ LAN

14/01/1986

100/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

28

TRẦN THỊ THU HIỀN

10/09/1982

101/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

29

NGUYỄN THỊ CÚC

08/06/1989

102/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

30

TẠ THỊ PHƯƠNG DUNG

08/11/1963

103/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

31

NGUYỄN THỊ HỒNG

16/08/1991

104/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

32

NÔNG VĂN LINH

10/04/1987

105/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

33

NGUYỄN TRÀ MY

24/12/1989

106/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

34

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

10/08/1991

107/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

35

LƯƠNG THỊ THU

27/01/1990

108/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

36

NGUYỄN THỊ THOA

27/08/1986

109/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

37

TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG

12/04/1984

110/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

38

MA THỊ THÚY

20/02/1986

111/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

39

PHẠM TIẾN LƯỢNG

09/08/1989

112/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

40

DƯƠNG KIM DUYÊN

20/08/1990

113/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (trừ vắc xin, sinh phẩm); Nhà thuốc, Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

41

DƯƠNG THU THÙY

16/05/1992

114/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

42

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

14/06/1984

115/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

43

PHAN THỊ BÍCH HIÊN

23/08/1977

116/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

44

ĐỖ HỮU THƯƠNG

18/07/1988

117/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

45

DƯƠNG TUẤN ANH

16/06/1988

119/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

46

HOÀNG THỊ THẢO

28/10/1986

120/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

47

ĐÀO THU HUYỀN

21/01/1988

121/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

48

LƯƠNG VĂN TÚ

20/11/1990

122/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

49

NGUYỄN THỊ NGỌC

18/08/1986

123/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

50

PHẠM THỊ THÙY

21/04/1994

124/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

51

ĐỖ THỊ HẢI

01/11/1961

125/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

52

NGUYỄN THỊ THANH MAI

16/11/1980

126/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

53

MA THỊ SINH

01/09/1987

118/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc (trừ vắc xin, sinh phẩm); Nhà thuốc

54

VŨ THÚY HẬU

07/05/1991

127/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

55

LƯU THỊ BẢO YẾN

11/01/1992

128/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

56

TRƯƠNG THỊ NHUNG

21/08/1987

129/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

57

NGUYỄN THU HUYỀN

31/05/1990

130/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

58

VŨ THỊ THU HÀ

27/08/1971

131/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

59

NGUYỄN VĂN THÀNH

08/01/1973

132/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

60

VŨ THỊ NĂM

15/04/1989

134/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

61

ĐỖ THỊ HOÀNG ANH

16/02/1987

135/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

62

NGUYỄN TRỌNG DŨNG

13/08/1982

136/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

63

VŨ VĂN THỌ

22/04/1982

133/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc


Phòng QLHN
XEM THÊM
Danh sách cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (17/11/2017)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện đa khoa An Phú (27/08/2018)
Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh Dược tỉnh Thái Nguyên (05/09/2018)
THỂ LỆ Cuộc thi Ảnh “Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” trên mạng năm 2017 (03/10/2017)
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Dược (Từ 1/7/2017) (13/09/2017)
Danh sách cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược (Từ 1/7/2017) (13/09/2017)
V/v cử cán bộ tham gia tập huấn phần mềm Một cửa điện tử 
Triển khai thực hiện "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 -2020"
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Đại Từ
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Võ Nhai
Truy cập hôm nay 2681
Tổng lượt truy cập 1250418
Đang truy cập 3

Lên đầu trang