Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    RSS    SiteMap

 TRANG CHỦ   >  THÔNG TIN VỀ THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Đăng vào Thứ ba, ngày 17/07/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc (đợt 2)
          Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc được ký kết căn cứ các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 2) các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tạiQuyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

2. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-SYT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 02 hồ sơ mời thầu của 02 gói thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 2) được phê duyệt tại các quyết định:

- Quyết định số 547/QĐ-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 2) gồm 49 mặt hàng- gói thầu số 1: 200 danh mục thuốc generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017;

- Quyết định số 548/QĐ-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 2) gồm 23 mặt hàng- gói thầu số 2: 39 danh mục thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

4. Dữ liệu điện tử đính kèm:

- Biểu mẫu hợp đồng, phụ lục hợp đồng- gói thầu số 1: <file> “1 Bieu mau hop dong Gen.docx”; <file> “1 Bieu mau Phu luc HD Gen.docx”

- Biểu mẫu hợp đồng, phụ lục hợp đồng-gói thầu số 2: <file> “2 Bieu mau hop dong BDG”; <file> “2 Bieu mau Phu luc HD BDG”

- Điều kiện hợp đồng: <file> “3 Dieu kien hop dong.pdf”

- Danh sách các nhà thầu được lựa chọn: <file> “4 Danh sach nha thau.pdf”

- Thỏa thuận khung, phụ lục bổ sung thỏa thuận khung: (13 file “*.pdf”, đề nghị nén các file thành các phần phù hợp với điều kiện đăng tải).

File tải về

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
XEM THÊM
Tình hình cung ứng thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung (25/10/2018)
Tình hình cung ứng thuốc đấu thầu tập trung Quý IV/2018 (28/01/2019)
Tình hình cung ứng thuốc đấu thầu tập trung Quý I/2019 (24/04/2019)
Thông báo mời chào hàng gói thầu: Triển khai phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại Sở Y tế. (14/06/2018)
Thông báo mời chào hàng gói thầu: Lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Sở Y tế Thái Nguyên (14/06/2018)
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc (17/05/2018)
V/v cử cán bộ tham gia tập huấn phần mềm Một cửa điện tử 
Triển khai thực hiện "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 -2020"
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Đại Từ
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Võ Nhai
Truy cập hôm nay 3154
Tổng lượt truy cập 1438644
Đang truy cập 34

Lên đầu trang