Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

25-03-2020 22:21

Ngày 24/3/2020, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận.

Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được thành lập  vào tháng 9 năm 2017 trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế Thái Nguyên, gồm có 9 chi bộ trực thuộc. Ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, ưu tiên việc ổn định tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như kịp thời động viên cán bộ yên tâm công tác. Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách theo lĩnh vực,  giúp thuận lợi cho công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành; kiện toàn bộ máy lãnh đạo các khoa, phòng; sắp xếp vị trí việc làm cho viên chức phù hợp theo trình độ, năng lực, sở trường công tác...

Trong 3 năm (2017, 2018, 2019)  Đảng bộ đã làm thủ tục kết nạp đảng viên cho 11 đồng chí quần chúng ưu tú, xét chuyển Đảng chính thức cho 16 đảng viên, giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên cho 25 đồng chí, bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới 11 đồng chí, chuyển đảng về địa phương nơi cu trú và chuyển sinh hoạt đảng về nơi công tác cho 22 đồng chí. Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng  tới đảng viên và quần chúng nghiêm túc thực hiện. Đảng bộ đã triển khai Nghị quyết Trung ương  6, 7, 8, 9, 10 (Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và các Nghị quyết, Chỉ thị khác. 100% đảng viên đã tham gia đấu tranh với những biểu hiện, nhận thức lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Hàng năm 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% - đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ không có đảng viên nào vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại tố cáo đảng viên và chi bộ. Tích cực tham mưu cho Đảng ủy Sở Y tế trong việc chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, thực hiện đúng các quy định, quy trình chuyên môn trong khám bệnh chữa bệnh. Luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

Tại Đại hội cũng đã thẳng thắn đưa ra những hạn chế, khuyết điểm và phương hướng biện pháp khắc phục như chưa đổi mới nhiều nội dung các kỳ sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt định kỳ đôi khi không đúng lịch do đặc thù đơn vị lưu động. Đồng thời  đề ra các mục tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020 – 2025 đó là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời tập trung vào 10 chỉ tiêu chủ yếu: Chủ động phòng chống dịch và các bệnh nguy hiểm, không để dịch lớn xẩy ra trên địa bàn; hàng năm Đảng bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên và 90% quần chúng được tham gia học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 20 -25 đảng viên; Đảm bảo 100% các khoa, phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Huy đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ phát huy tốt sức mạnh của tập thể, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid -19; chỉ đạo Đại hội bầu ra những đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ mới, có đủ đức đủ tài, tập trung chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Đồng chí đồng chí  cũng nhấn mạnh, Ban chấp hành đảng bộ mới Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; làm tốt công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ; làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 7 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Trung tâm được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Ái Kim Anh - Phó Giám đốc Trung tâm được bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ./.

 

Vân Khánh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3813

Tổng truy cập: 1278112