Truy cập nội dung luôn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TTYT HUYỆN VÕ NHAI LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

20-08-2019 10:31

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TTYT HUYỆN VÕ NHAI LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2019 - 2024
          Ngày 31/07/2019, tại hội trường TTYT huyện Võ Nhai - thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội công đoàn TTYT huyện Võ Nhai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Hà Văn Rã - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTYT huyện Võ Nhai; đ/c Nguyễn Văn Trọng - Chủ tịch Công đoàn ngành y tế; đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Võ Nhai.
Võ Nhai là 1 huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên với 15 xã, thị trấn, 174 xóm bản, địa hình nhiều đồi núi, khe suối, đi lại khó khăn. Huyện có trên 70.000 nhân khẩu với 8 dân tộc đang sinh sống như: Mông, Dao, Cao Lan...Công đoàn TTYT huyện Võ Nhai hiện có 249 đoàn viên, sinh hoạt trong 22 tổ công đoàn, được kiện toàn từ 01/07/2018 trên cơ sở sáp nhập Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai với Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Võ Nhai, từ 01/06/2019 sáp nhập thêm Công đoàn cơ sở Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Võ Nhai. Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Báo cáo công tác công đoàn nhiệm kỳ lâm thời và triển khai nhiệm vụ trọng tâm khóa I, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, bầu ra 09 Đ/c đủ điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực tham gia Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa I, Đ/c Dương Văn Bảy được bầu làm Chủ tịch và Đ/c Lê Quang Tung được bầu làm Phó Chủ tịch.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Văn Rã - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTYT huyện Võ Nhai đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kì 2019 - 2024 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể khác làm tốt 6 nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững về chính trị, mạnh về tổ chức, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; đề ra chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn và coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

2. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức có liên quan làm tốt công tác kiểm tra giám sát. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan; những hành động gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân khi đến khám chữa bệnh.

3. Quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và của tổ chức Công đoàn; các quy định, hướng dẫn về chế độ chính sách đối với đoàn viên và người lao động. Tổ chức tốt các phong trào hoạt động gắn với Chỉ thị số 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới” mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp” và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên”. Nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, làm thay đổi nhận thức, chuyển thành hành động, nêu cao lý tưởng cách mạng mà “toàn tâm, toàn ý phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Từ đó tạo niềm tin cho cán bộ, viên chức, người lao động một lòng đi theo đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

4. Tổ chức tốt các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt việc tốt, từ đó giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; làm tốt công tác phát triển đoàn viên; tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do Công đoàn ngành y tế và Liên đoàn Lao động huyện Võ Nhai phát động. Đồng thời hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, đây là điều kiện thuận lợi để xây dựng Công đoàn TTYT đạt vững mạnh xuất sắc tiêu biểu hàng năm.

5. Tiếp tục thực hiện và phát huy chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, chức năng tham gia quản lí, chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, đối thoại kịp thời, nhanh chóng giải quyết các vướng mắc, không để có đơn thư vượt cấp.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ công đoàn, nhất là các tổ công đoàn còn yếu. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Phương Lan
(Công đoàn ngành y tế)



Thống kê truy cập

Đang truy cập:657

Tổng truy cập: 464416