Truy cập nội dung luôn

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu lần thứ I, giai đoạn 2015-2020

07-01-2021 08:20

Ngày 06/01/2021 tại Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu lần thứ I, giai đoạn 2015-2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế, Lãnh đạo các đơn vị có CĐCS trực thuộc CĐN Y tế tỉnh Thái Nguyên; Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên UBKT Công đoàn ngành Y tế; Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng các đơn vị cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Trong giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn Y tế Việt Nam phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn ngành. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đổi mới, sáng tạo, Công đoàn ngành Y tế đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong ngành triển khai các phong trào thi đua đa dạng và phong phú về cả hình thức và nội dung chuyên môn, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị. Do vậy, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của ngành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đã có 2.761 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và triển khai, có ý nghĩa lớn về mặt xã hội; có 07 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương lao động các loại, 26 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua, 07 tập thể và 09 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 03 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua; 12 tập thể và 61 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen và hàng nghìn cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế tặng Giấy khen... đây là những minh chứng cụ thể khẳng định sự thành công của các phong trào thi đua, là điểm sáng của các đơn vị trong ngành Y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn Y tế đã đạt được trong 5 năm qua và nhấn mạnh trong giai đoạn tới, nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra, các yếu tố về chính trị, về kinh tế, tình hình dịch bệnh, thiên tai, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động lớn đến ngành Y tế…cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp công tác tuyên truyền đến các đoàn viên, CNVCLĐ về các chế độ chính sách, chủ trương, hoạt động của ngành Y tế, đặc biệt trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; tiếp tục tổ chức triển khai sáng tạo và có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của ngành. Tổ chức tốt phong trào thi đua; Phát động thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua ở từng đơn vị, ở các lĩnh vực công tác; Đa dạng hóa các hình thức thi đua để tạo điều kiện cho mọi đoàn viên, người lao động đều có thể tham gia; Phát hiện và biểu dương kịp thời các tấm gương điển hình tiên tiến và nhân rộng trong toàn ngành và xã hội, quan tâm khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, người làm trực tiếp; tăng cường công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, chú trọng chăm sóc sức khỏe cho các đoàn viên, người lao động công tác, làm việc tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến tình trạng sức khỏe.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên bày tỏ sự trân trọng đối với những kết quả ngành Y tế đã đạt được; biểu dương những kết quả của ngành Y tế đã đạt được, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đặc biệt trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Đồng thời cũng đề nghị Công đoàn ngành Y tế cần quan tâm, tập trung chỉ đạo tăng cường đổi mới và sáng tạo trong các phong trào thi đua; biến từng phong trào thi đua thành các nội dung cụ thể; Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở; chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, các công trình thi đua tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở các đơn vị, các cấp công đoàn; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Công đoàn và Bộ Y tế phát động; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn.

Hội nghị đã trao 02 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 02 Cờ thi đua và 14 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2020; 06 tập thể, 36 cá nhân xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2015-2020 được Công đoàn ngành tặng Giấy khen và 16 tập thể đạt giải Cuộc thi ảnh “Những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành Y tế giai đoạn 2021 – 2025./.

Hoàng Hà
Công đoàn ngành y tế

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3887

Tổng truy cập: 5289871