Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3743/SYT-KHTC V/v đôn đốc đảm bảo ôxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trong tình hình mới. 02/09/2021 Hoàng Hải
2 706/QĐ-SYT Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Y tế Thái Nguyên 17/09/2019 Nguyễn Vy Hồng
3 681/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế tỉnh TN  05/09/2019 Nguyễn Vy Hồng
4 680/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế tỉnh TN  05/09/2019 Nguyễn Vy Hồng
5 672/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế TN  04/09/2019 Nguyễn Vy Hồng
6 609/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế TN  13/08/2019 Nguyễn Vy Hồng
7 598/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tê Thái Nguyên  02/08/2019 Nguyễn Vy Hồng
8 597/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tê Thái Nguyên 02/08/2019 Nguyễn Vy Hồng
9 568/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên  19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
10 567/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Y tế Thái Nguyên   19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
11 566/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của sở y tế Thái Nguyên 19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
12 565/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế TN  19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
13 564/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế TN  19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
14 446/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái Nguyên   20/06/2019 Nguyễn Vy Hồng
15 423/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở y tế Thái Nguyên  31/05/2019 Đặng Ngọc Huy
16 422/QĐ-SYT - V/v công khai dự toán Ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên   31/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
17 422/QĐ-SYT V/v công khai dự toán Ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên 31/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
18 407/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở y tế Thái Nguyên 24/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
19 391/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của sở y tế TN  20/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
20 366/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế TN 07/05/2019 Nguyễn Vy Hồng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10624394