Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 349/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế Thái Nguyên  03/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
2 319/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái Nguyên 26/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
3 289/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Y tế Thái Nguyên  19/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
4 260/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên 09/04/2019 Đặng Ngọc Huy
5 258/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên  04/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
6 226/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên  04/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
7 73/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 22/01/2019
8 1097/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thía Nguyên  14/12/2018 Nguyễn Vy Hồng
9 1086/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   10/12/2018 Nguyễn Vy Hồng
10 989/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   14/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
11 988/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   14/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
12 987/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh nội dung chi ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  14/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
13 986/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  14/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
14 967/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  08/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
15 2306/SYT-KHTC V/v cấp chứng thư số đợt 1  22/10/2018 Đặng Ngọc Huy
16 2178/SYT-KHTC Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh về công tác dân số trong tình hình mới  09/10/2018 Nguyễn Vy Hồng
17 883/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái nguyên   26/09/2018 Nguyễn Vy Hồng
18 864/QĐ-SYT V/v công khai diều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  19/09/2018 Nguyễn Vy Hồng
19 851/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   13/09/2018 Nguyễn Vy Hồng
20 732/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tê Thái Nguyên  17/07/2018 Nguyễn Vy Hồng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6280

Tổng truy cập: 9346333

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?