Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 349/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế Thái Nguyên  03/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
2 319/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái Nguyên 26/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
3 289/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Y tế Thái Nguyên  19/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
4 260/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên 09/04/2019 Đặng Ngọc Huy
5 258/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên  04/04/2019 Nguyễn Vy Hồng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10518329