Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3743/SYT-KHTC V/v đôn đốc đảm bảo ôxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trong tình hình mới. 02/09/2021 Hoàng Hải
2 706/QĐ-SYT Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Y tế Thái Nguyên 17/09/2019 Nguyễn Vy Hồng
3 681/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế tỉnh TN  05/09/2019 Nguyễn Vy Hồng
4 680/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế tỉnh TN  05/09/2019 Nguyễn Vy Hồng
5 672/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế TN  04/09/2019 Nguyễn Vy Hồng
6 609/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế TN  13/08/2019 Nguyễn Vy Hồng
7 598/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tê Thái Nguyên  02/08/2019 Nguyễn Vy Hồng
8 597/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tê Thái Nguyên 02/08/2019 Nguyễn Vy Hồng
9 568/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên  19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
10 567/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Y tế Thái Nguyên   19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
11 566/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của sở y tế Thái Nguyên 19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
12 565/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế TN  19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
13 564/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế TN  19/07/2019 Nguyễn Vy Hồng
14 446/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái Nguyên   20/06/2019 Nguyễn Vy Hồng
15 423/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở y tế Thái Nguyên  31/05/2019 Đặng Ngọc Huy
16 422/QĐ-SYT - V/v công khai dự toán Ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên   31/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
17 422/QĐ-SYT V/v công khai dự toán Ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên 31/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
18 407/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở y tế Thái Nguyên 24/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
19 391/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của sở y tế TN  20/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
20 366/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế TN 07/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
21 349/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế Thái Nguyên  03/05/2019 Nguyễn Vy Hồng
22 319/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái Nguyên 26/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
23 289/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Y tế Thái Nguyên  19/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
24 260/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên 09/04/2019 Đặng Ngọc Huy
25 258/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên  04/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
26 226/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế Thái nguyên  04/04/2019 Nguyễn Vy Hồng
27 73/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 22/01/2019
28 1097/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thía Nguyên  14/12/2018 Nguyễn Vy Hồng
29 1086/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   10/12/2018 Nguyễn Vy Hồng
30 989/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   14/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
31 988/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   14/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
32 987/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh nội dung chi ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  14/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
33 986/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  14/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
34 967/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  08/11/2018 Nguyễn Vy Hồng
35 2306/SYT-KHTC V/v cấp chứng thư số đợt 1  22/10/2018 Đặng Ngọc Huy
36 2178/SYT-KHTC Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh về công tác dân số trong tình hình mới  09/10/2018 Nguyễn Vy Hồng
37 883/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái nguyên   26/09/2018 Nguyễn Vy Hồng
38 864/QĐ-SYT V/v công khai diều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  19/09/2018 Nguyễn Vy Hồng
39 851/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   13/09/2018 Nguyễn Vy Hồng
40 732/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tê Thái Nguyên  17/07/2018 Nguyễn Vy Hồng
41 723/QĐ-SYT V/v công khai đièu chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   13/07/2018 Nguyễn Vy Hồng
42 619/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  28/06/2018 Nguyễn Vy Hồng
43 1107/SYT-KHTC v/v triển khai thực hiện ct số 473/ct-byt ngày 24/5/2018 của bộ y tế  05/06/2018 Đặng Ngọc Huy
44 381/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của sở y tế Thái Nguyên  04/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
45 323/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  06/04/2018 Nguyễn Vy Hồng
46 234/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  06/04/2018 Nguyễn Vy Hồng
47 175/QĐ-SYT Về việc công bố công khai ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  28/03/2018 Nguyễn Vy Hồng
48 355/SYT-KHTC Thông báo thời gian xét duyệt quyết toán  01/03/2018 Nguyễn Vy Hồng
49 116/QĐ-SYT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  21/02/2018 Nguyễn Vy Hồng
50 814/QĐ-SYT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Y tế Thái Nguyên  27/10/2017 Nguyễn Vy Hồng
51 987/SYT-KHTC Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 06/06/2017 Nguyễn Vy Hồng
52 39/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2017 08/12/2016 Bùi Xuân Hòa
53 1523/SYT-KHTC Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. 26/08/2016 Nguyễn Vy Hồng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6820

Tổng truy cập: 9346649

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?