Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 723/QĐ-SYT V/v công khai đièu chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên   13/07/2018 Nguyễn Vy Hồng
2 619/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  28/06/2018 Nguyễn Vy Hồng
3 1107/SYT-KHTC v/v triển khai thực hiện ct số 473/ct-byt ngày 24/5/2018 của bộ y tế  05/06/2018 Đặng Ngọc Huy
4 381/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của sở y tế Thái Nguyên  04/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
5 323/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  06/04/2018 Nguyễn Vy Hồng
6 234/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  06/04/2018 Nguyễn Vy Hồng
7 175/QĐ-SYT Về việc công bố công khai ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  28/03/2018 Nguyễn Vy Hồng
8 355/SYT-KHTC Thông báo thời gian xét duyệt quyết toán  01/03/2018 Nguyễn Vy Hồng
9 116/QĐ-SYT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  21/02/2018 Nguyễn Vy Hồng
10 814/QĐ-SYT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Y tế Thái Nguyên  27/10/2017 Nguyễn Vy Hồng
11 987/SYT-KHTC Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 06/06/2017 Nguyễn Vy Hồng
12 39/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2017 08/12/2016 Bùi Xuân Hòa
13 1523/SYT-KHTC Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. 26/08/2016 Nguyễn Vy Hồng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:8385

Tổng truy cập: 8369542

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?