Truy cập nội dung luôn

Tài liệu Thông tư số 37/2019/TT-BYT về việc Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế

05-02-2020 15:28

1. Thông tư 37/2019/TT-BYT (Tải về pdf, tải về word)

2. Phụ lục I: Mẫu và hướng dẫn ghi chép Sổ ghi chép ban đầu (tải về pdf, tải về word)

3. Mẫu BieuMauBaocao_Tinh (tải về)

4. Mẫu biểu báo cáo Huyện (Tải về)

5. Mẫu BieuMauBaocao_TYT (tải về)

6. Mẫu BieuMauBaocao_TW (tải về)

7. So sach cua TYT (tải về)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10467826