Truy cập nội dung luôn

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN BẰNG CHẾ PHẨM

19-03-2020 02:00

          Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Sở Y tế đăng tải ngày 19 tháng 3 năm 2020 danh sách cơ sở thực hiện tự công bố như sau: Thống kê truy cập

Đang truy cập:7790

Tổng truy cập: 8506767