Truy cập nội dung luôn

Quyết định điều chỉnh giá dịch vụ chẩn đoán SARS- CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện C Thái Nguyên

04-01-2022 12:40

Quyết định số 44/QĐ-BVC ngày 4/01/2022 về việc điều chỉnh giá dịch vụ chẩn đoán SARS- CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện C Thái Nguyên (xem văn bản tại đây)

CÔNG KHAI GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS - Cov - 2
(Ban hành kèm theo QĐ số:  44 /QĐ-BV ngày 04 tháng 01 năm 2022
của Giám đốc Bệnh viện C - Thái Nguyên)   
      ĐVT: đồng
STT DANH MỤC DỊCH VỤ ĐVT Đơn giá
A B 1   2
I Xét nghiệm SARS-CoV-2-Ag test nhanh Người  59 900
II Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT - PCR trong trường hợp mẫu đơn Người  431 610
1 Lấy mẫu và bảo quản mẫu Người  63 200
2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) Người  368 410
III Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT - PCR trong trường hợp mẫu gộp    
1 Trường hợp gộp mẫu tại thực địa (nơi lấy mẫu)    
1,1 Trường hợp gộp 2 que Người  226 705
1.1.1 Lấy mẫu và bảo quản mẫu Người  31 600
1.1.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) Người  195 105
1,2 Trường hợp gộp 3 que Người  182 570
1.2.1 Lấy mẫu và bảo quản mẫu Người  31 600
1.2.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) Người  150 970
1,3 Trường hợp gộp 4 que Người  160 503
1.3.1 Lấy mẫu và bảo quản mẫu Người  31 600
1.3.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) Người  128 903
1,4 Trường hợp gộp 5 que Người  147 262
1.4.1 Lấy mẫu và bảo quản mẫu Người  31 600
1.4.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) Người  115 662
2 Trường hợp gộp mẫu tại phòng xét nghiệm    
2,1 Trường hợp gộp 2 que Người  271 705
2.1.1 Lấy mẫu và bảo quản mẫu Người  65 900
2.1.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) Người  205 805
2,2 Trường hợp gộp 3 que Người  227 570
2.2.1 Lấy mẫu và bảo quản mẫu Người  65 900
2.2.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) Người  161 670
2,3 Trường hợp gộp 4 que Người  205 503
2.3.1 Lấy mẫu và bảo quản mẫu Người  65 900
2.3.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) Người  139 603
2,4 Trường hợp gộp 5 que Người  192 262
2.4.1 Lấy mẫu và bảo quản mẫu Người  65 900
2.4.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) Người  126 362

Bệnh viện C

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10467378