Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

06-12-2019 13:39

Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

Tải nội dung đây đủ tại đây

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3123

Tổng truy cập: 2044969