Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 37/QĐ-QLD Về việc ban hành Danh mục 03 sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 43 bổ sung (lần 01) 25/01/2022 Cục Quản lý Dược
2 395/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH Mê Đi Ca) 19/01/2022 Cục Quản lý Dược
3 386/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoa Mai Vàng) 18/01/2022 Cục Quản lý Dược
4 241/SYT-NVD đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh và phục vụ công tác KCB trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 15/01/2022 Sở Y tế
5 179/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 13/01/2022 Cục Quản lý Dược
6 176/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 13/01/2022 Cục Quản lý Dược
7 04/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 05/01/2022 Giám đốc Sở Y tế Nam Định
8 02/QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 34 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 173 05/01/2022 Cục trưởng Cục quản lý Dược
9 14546/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 10/12/2021 Cục Quản lý Dược
10 14545/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 10/12/2021 Cục Quản lý Dược
11 14458/QLD-CL V/v thu hồi lô thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml không đạt tiêu chuẩn chất lượng 08/12/2021 Cục Quản lý Dược
12 699/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 10 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172.1 06/12/2021 Cục Quản lý Dược
13 875/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 04/12/2021 Sở Y tế - Tỉnh Bến Tre
14 686/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 26 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 bổ sung 30/11/2021 Cục Quản lý Dược
15 684/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2 29/11/2021 Cục Quản lý Dược
16 6323/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 24/11/2021 Sở Y tế Hồ Chí Minh
17 5333/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành 20/11/2021 Sở Y tế
18 6121/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 19/11/2021 Sở Y tế Hồ Chí Minh
19 13825/QLD-MP Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành 19/11/2021 Cục Quản lý Dược
20 818/QĐ-SYT Điều chỉnh nội dung số tiếp nhận Phiếu công bố 16/11/2021 Sở Y tế Bến Tre

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5543

Tổng truy cập: 6743050

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?