Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 490/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 16/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
2 489/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”  16/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
3 488/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược 16/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
4 1521/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc Alphachymotrypsine 4200 không đạt tiêu chuẩn chất lượng  10/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
5 1520/SYT-NVD1520/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 10/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
6 1476/SYT-NVD Sao y công văn số 11098/QLD-GT của cục quản lý dược về việc sửa đổi danh mục thuốc tại Thông tư số 03/2019/TT-BYT  09/07/2019 Đỗ Cảnh Dương
7 469/QĐ-SYT Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tác tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 05/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
8 468/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 05/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
9 467/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”  05/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
10 466/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược 05/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
11 1406/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 01/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
12 1367/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm  26/06/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
13 452/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược  25/06/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
14 451/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  24/06/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
15 450/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”   24/06/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
16 440/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 17/06/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
17 1273/SYT-NVD V/v thuốc viên nén Salbuboston giả  14/06/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
18 1272/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm  14/06/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
19 1241/SYT-NVD Sao y công văn số 428/AIDS-ĐT v/v đôn đốc gửi " Kế hoạch tiếp nhận và cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019 11/06/2019 Đỗ Cảnh Dương
20 425/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn " Thực hành tố nhà thuốc" ( GPP) và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  04/06/2019 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6474

Tổng truy cập: 9270040

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?