Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1162/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm  04/06/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
2 1129/SYT-QLHNYD Công bố cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động 29/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
3 406/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 24/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
4 397/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược 22/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
5 398/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  21/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
6 397/QĐ-SYT V/v cáp Giấy chứng nhận đáp ứng " thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"  21/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
7 1021/SYT-QLHN V/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB cho cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thúy Chery Spa  17/05/2019 Đặng Ngọc Huy
8 996/SYT-NVD Sao y công văn số 6857/QLD-KD của Cục quản lý dược v/v cung ứng thuốc Tetracosactide 14/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
9 910/SYT-NVD Sao y công văn số 5775/QLD-KD của Cục quản lý dược v/v đảm bảo cung ứng thuốc 06/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
10 354/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược  06/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
11 889/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  03/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
12 883/SYT-NVD Sao y công văn số 300/AIDS-ĐT của cục phòng, chống HIV/AIDS v/v cấp thuốc ARV nhiều tháng và báo cáo tồn kho và sử dụng thuốc ARV điều trị HIV/AIDS 03/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
13 351/QĐ-SYT Sao y thông tư số 03/2019/TT-BYT về ban hành danh mục thuốc sản xuát trong nước đáp ứng yêu cầu vè điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp  03/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
14 325/QĐ-SYT V/v thu hồi chứng chỉ hành nghề dược  02/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
15 324/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 02/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
16 322/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược  02/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
17 308/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 23/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
18 787/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 19/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
19 281/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 16/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
20 279/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược 16/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7094

Tổng truy cập: 9267652

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?