Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 83/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược 29/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
2 82/QĐ-SYT V/v hủy chứng chỉ hành nghề Dược 29/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
3 232/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  29/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
4 184/SYT-NVD Sao y công ăn số 757/QLD-ĐK v/v cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa Phospholipid đậu nành 24/01/2019 Đỗ Cảnh Dương
5 134/SYT-NVD Sao y công văn số 453/QLD-CL về việc nhập khẩu và lưu hành thuốc valsacard 80 mg, 160mg 21/01/2019 Đỗ Cảnh Dương
6 129/SYT-KHTC V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 18/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
7 110/SYT-QLHNYD Công bố cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động 18/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
8 68/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 17/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
9 66/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hanh nghề Dược 16/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
10 104/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 16/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
11 93/SYT-NVD Tăng cường kiểm tra dược liệu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc 15/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
12 64/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 15/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
13 3/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược   07/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
14 2/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 07/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
15 19/SYT-NV V/v triển khai thực hiện và hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu 05/01/2019 Đặng Ngọc Huy
16 1/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược  02/01/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
17 1015/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn, nguyên tắc " Thực hành tốt nhà thuốc" ( GPP) và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  30/12/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
18 2870/SYT-QLHNYD Công bố cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động cho quầy thuốc Đăng khoa 2   24/12/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
19 2869/SYT-QLHNYD Công bố cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động cho quầy thuốc Chiên Vĩnh  24/12/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
20 1128/QĐ-SYT V/v cấp Giấy chứng nhận đáp ứng" thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"  24/12/2018 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7536

Tổng truy cập: 9267946

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?