Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 742/QĐ-SYT V/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược   24/07/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
2 1494/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  20/07/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
3 1293/SYT-NVD v/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng   26/06/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
4 1292/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm   26/06/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
5 1222/SYT-NVD v/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm  19/06/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
6 1220/SYT-NVD v/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm   19/06/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
7 1106/SYT-NVD v/v đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành  05/06/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
8 1042/SYT-NVD v/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  29/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
9 1004/SYT-NVD v/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  23/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
10 952/SYT-NVD v/v mua thuốc trong dm thuốc đấu thầu tập trung chưa có kết quả LCNT    18/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
11 882/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  08/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
12 881/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  08/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
13 865/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  07/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
14 864/SYT-NVD V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc  07/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
15 728/SYT-NVY V/v đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ khám chữa bệnh BHYT  17/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
16 715/SYT-NVD Về thuốc giả Zinnat 500mg 13/04/2018 Đặng Ngọc Huy
17 685/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  10/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
18 512/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  23/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
19 46/SYT-NVD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm 10/01/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
20 996/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược 21/12/2017 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10517285