Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1025/QĐ-SYT Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 26/07/2022 SYT Đồng Nai
2 1024/QĐ-SYT Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 26/07/2022 SYT Đồng Nai
3 7048/QLD-MP V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 25/07/2022 Cục Quản lý Dược
4 425/QĐ-QLD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 25/07/2022 Cục Quản lý Dược
5 421/QĐ-QLD Về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 29 21/07/2022 Cục Quản lý Dược
6 6942/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của CP (Đợt 2) 20/07/2022 Cục Quản lý Dược
7 420/QĐ-QLD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH mỹ phẩm Lê Giang) 20/07/2022 Cục Quản lý Dược
8 411/QĐ-QLD về việc sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định 19/07/2022 Cục Quản lý Dược
9 6298/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Viên nén bao phim Capetero 500 (Capecitabine 500mg)) 13/07/2022 Cục Quản lý Dược
10 6125/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Thuốc Siro uống Siro Nutrohadi F, Số GĐKLH: VD- 18684-13, Số lô: 030221; NSX: 240221; HD: 230224) 13/07/2022 Cục Quản lý Dược
11 6040/QLD-CL V/v mẫu CEFUROXIM 500mg giả 08/07/2022 Cục Quản lý Dược
12 384/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam 08/07/2022 Cục Quản lý Dược
13 783/QĐ-SYT V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 07/07/2022 SYT TP Hải Phòng
14 782/QĐ-SYT V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 06/07/2022 SYT TP Hải Phòng
15 2543/SYT-NVD Mẫu Ophazidon giả 06/07/2022 Lưu Thị Bình
16 2541/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 06/07/2022 Lưu Thị Bình
17 2544/SYT-NVD Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 05/07/2022 Sở Y tế
18 01/2022/TNG-ĐKSXMP Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 04/07/2022 Sở Y tế
19 374/QĐ-QLD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 01/07/2022 Cục Quản lý Dược
20 370/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc biệt dược gốc – Đợt 1 năm 2022 01/07/2022 Cục Quản lý Dược
21 1829/QĐ-BYT V/v sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định công bố của Bộ Y tế 01/07/2022 Bộ Y Tế
22 5673/QLD-CL V/v mẫu Ophazidon giả 30/06/2022 Cục Quản lý Dược
23 5667/QLD-CL V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 30/06/2022 Cục Quản lý Dược
24 2463/SYT-NVD Thuốc nghi ngờ nhập khẩu/lưu hành trái phép Nexium 20mg, 40mg 30/06/2022 Sở Y tế
25 2462/SYT-NVD Thuốc nghi ngờ giả mạo thuốc Ritalin 10mg 30/06/2022 Sở Y tế
26 5648/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dầu gội Medy) 29/06/2022 Cục Quản lý Dược
27 5606/QLD-CL V/v thuốc nghi ngờ nhập khẩu/ lưu hành trái phép 24/06/2022 Cục Quản lý Dược
28 5605/QLD-CL V/v thuốc nghi ngờ giả mạo thuốc Ritalin 10mg 24/06/2022 Cục Quản lý Dược
29 5483/QLD-CL V/v công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 22) 23/06/2022 Cục Quản lý Dược
30 331/QĐ-QLD Danh mục cấp GĐKLH đợt 177 23/06/2022 Cục Quản lý Dược
31 328/QĐ-QLD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang) 23/06/2022 Cục Quản lý Dược
32 323/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 20/06/2022 Cục Quản lý Dược
33 322/QĐ-QLD Về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 1 năm 2022 17/06/2022 Cục Quản lý Dược
34 317/QĐ-QLD Quyết định cấp, gia hạn GĐKLH VXSP Đợt 44 17/06/2022 Cục Quản lý Dược
35 544/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Tân Hoàng Diệp) 16/06/2022 Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
36 701/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 14/06/2022 Sở Y tế Long An
37 309/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 10/06/2022 Cục Quản lý Dược
38 892/QĐ-SYT Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/06/2022 SYT Đồng Nai
39 4878/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (sản phẩm Kem nghệ - E100) 09/06/2022 Cục Quản lý Dược
40 104/QĐ-YDCT Quyết định và Ban hành Danh mục cấp gia hạn GĐK lưu hành thuốc trong nước - đợt 5 09/06/2022 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
41 103/QĐ-YDCT Quyết định và Ban hành danh mục cấp GĐK lưu hành thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước - đợt 5 09/06/2022 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
42 4830/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dung dịch rửa tay kháng khuẩn HAPPICARE+) 06/06/2022 Cục Quản lý Dược
43 299/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành 03/06/2022 Cục Quản lý Dược
44 4781/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của CP (đợt 1) 02/06/2022 Cục Quản lý Dược
45 4776/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dung dịch rửa tay khô Aerius - 19) 02/06/2022 Cục Quản lý Dược
46 2572/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH BÀ LÃO VIỆT NAM (02 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM) 01/06/2022 Sở Y tế TP Hồ Chí Minh
47 4489/QLD-CL Về việc đăng tải lên website Danh sách các cơ sở sản xuất ở nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Đợt 36 và danh sách các thuốc, các cơ sở sản xuất vi phạm về chất lượng thuốc Cục QLD thông báo thu hồi - Đợt 30 30/05/2022 Cục Quản lý Dược
48 291/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 05 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành 30/05/2022 Cục Quản lý Dược
49 284/QĐ-QLD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang) 27/05/2022 Cục Quản lý Dược
50 4261/QLD-CL mẫu Voltaren 75mg giả 25/05/2022 Cục Quản lý Dược
51 279/QĐ-QLD Danh mục gia hạn GĐKLH đợt 176 25/05/2022 Cục Quản lý Dược
52 4227/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dung dịch vệ sinh phụ nữ Tinh dầu gừng) 23/05/2022 Cục Quản lý Dược
53 277/QĐ-QLD Danh mục gia hạn GĐKLH Đọt 175.1 23/05/2022 Cục Quản lý Dược
54 274/QĐ-QLD Danh mục cấp GĐKLH thuốc sản xuất trong nước chứa molnupiravir đợt 175 23/05/2022 Cục Quản lý Dược
55 496/QĐ-SYT Quyết định Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 21/05/2022 SYT Khánh Hòa
56 70/SYT-NVD Sao y Quyết định số 496/QĐ-SYT ngày 20/5/2022 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 20/05/2022 Đỗ Cảnh Dương
57 4081/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dung dịch vệ sinh phụ nữ Tulise 100ml) 19/05/2022 Cục Quản lý Dược
58 4080/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Sữa rửa tay sạch khuẩn Dr. Clean Hương dâu) 19/05/2022 Cục Quản lý Dược
59 563/QĐ-SYT V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩn mỹ phẩm 17/05/2022 SYT TP Hải Phòng
60 2237/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 17/05/2022 Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh
61 265/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 156 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109.1 11/05/2022 Cục Quản lý Dược
62 264/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 11 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.2 11/05/2022 Cục Quản lý Dược
63 69/SYT-NVD Sao y Quyết định 527/QĐ-SYT ngày 10/5/2022 của SYT Bình Dương Về việc thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 10/05/2022 Đỗ Cảnh Dương
64 527/QĐ-SYT thu hồi công bố mỹ phẩm 10/05/2022 Sở Y tế - Tỉnh Bình Dương
65 259/QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 10/05/2022 Cục Quản lý Dược
66 3551/QLD-CL Công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 21) 09/05/2022 Cục Quản lý Dược
67 3534/QLD-CL V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 09/05/2022 Cục Quản lý Dược
68 3526/QLD-MP V/v mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả 06/05/2022 Cục Quản lý Dược
69 2073/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 06/05/2022 Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh
70 2068/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mỹ phẩm – Thực phẩm chức năng AAA) 06/05/2022 Sở Y tế TP Hồ Chí Minh
71 3520/QLD-CL V/v thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt 05/05/2022 Cục Quản lý Dược
72 3447/QLD-CL V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 04/05/2022 Cục Quản lý Dược
73 232/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 133 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.1 29/04/2022 Cục Quản lý Dược
74 227/QĐ-QLD Danh mục cấp GĐKLH đợt 174 bổ sung 28/04/2022 Cục Quản lý Dược
75 222/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 21 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành 27/04/2022 Cục Quản lý Dược

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10623814