Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 300/SYT-NVD Thông báo thu hồi thuốc Tobraquin 01/02/2021
2 8/SYT-NVD thuốc viên nén Pharcoter; SĐk: VD-14429-11; lô:18047 05/01/2021
3 663/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  30/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
4 585/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược  30/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
5 661/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”  29/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
6 1962/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm  29/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
7 659/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược  28/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
8 648/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược  27/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
9 645/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược  23/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
10 1914/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm  23/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
11 1913/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm  23/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
12 642/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”  21/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
13 641/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược  21/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
14 623/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  16/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
15 613/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  13/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
16 612/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”   13/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
17 1807/SYT-QLHNYD Công bố cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động  12/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
18 1755/SYT-NVD V/v triển khai ứng dụng CNTT thực hiện kết nối mạng trong quản lý hoạt động kinh doanh thuốc  02/08/2019 Đặng Ngọc Huy
19 1737/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 02/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
20 1699/SYT-QLHNYD CÔNG BỐ CƠ SỞ TỔ CHỨC BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG 30/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6524

Tổng truy cập: 8369317

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?