Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1698/SYT-QLHNYD CÔNG BỐ CƠ SỞ TỔ CHỨC BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG  30/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
2 1697/SYT-QLHNYD CÔNG BỐ CƠ SỞ TỔ CHỨC BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG  30/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
3 1690/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 30/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
4 584/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  29/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
5 582/QĐ-SYT việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược  29/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
6 583/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”  26/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
7 578/QĐ-SYT - Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  26/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
8 1652/SYT-NVD V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng điều trị bệnh sốt xuất huyết  23/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
9 1651/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm  23/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
10 503/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”  19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
11 491A/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
12 1593/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hổi mỹ phẩm 17/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
13 490/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 16/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
14 489/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”  16/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
15 488/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược 16/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
16 1521/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc Alphachymotrypsine 4200 không đạt tiêu chuẩn chất lượng  10/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
17 1520/SYT-NVD1520/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 10/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
18 1476/SYT-NVD Sao y công văn số 11098/QLD-GT của cục quản lý dược về việc sửa đổi danh mục thuốc tại Thông tư số 03/2019/TT-BYT  09/07/2019 Đỗ Cảnh Dương
19 469/QĐ-SYT Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tác tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 05/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
20 468/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 05/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6639

Tổng truy cập: 8369362

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?