Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 910/SYT-NVD Sao y công văn số 5775/QLD-KD của Cục quản lý dược v/v đảm bảo cung ứng thuốc 06/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
2 354/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược  06/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
3 889/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  03/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
4 883/SYT-NVD Sao y công văn số 300/AIDS-ĐT của cục phòng, chống HIV/AIDS v/v cấp thuốc ARV nhiều tháng và báo cáo tồn kho và sử dụng thuốc ARV điều trị HIV/AIDS 03/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
5 351/QĐ-SYT Sao y thông tư số 03/2019/TT-BYT về ban hành danh mục thuốc sản xuát trong nước đáp ứng yêu cầu vè điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp  03/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
6 325/QĐ-SYT V/v thu hồi chứng chỉ hành nghề dược  02/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
7 324/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 02/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
8 322/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược  02/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
9 308/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 23/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
10 787/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 19/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
11 281/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 16/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
12 279/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược 16/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
13 652/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 04/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
14 651/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 04/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
15 213/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  01/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
16 211/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược 01/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
17 210/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn " Thực hành tốt nhà thuốc" ( GPP) và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 01/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
18 160/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược 20/03/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
19 153/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  11/03/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
20 367/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 04/03/2019 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6829

Tổng truy cập: 8369475

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?