Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1124/SYT-QLHNYD Về việc dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng Răng giả gia truyền An Tâm  29/05/2019 Đặng Ngọc Huy
2 417/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Mắt 168/1 – Bác sỹ Nguyễn Mạnh Hùng  24/05/2019 Đặng Ngọc Huy
3 416/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Hoàng Hà 24/05/2019 Đặng Ngọc Huy
4 415/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Răng Hàm Mặt Thành Đô  24/05/2019 Đặng Ngọc Huy
5 414/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nha khoa Đông Á 24/05/2019 Đặng Ngọc Huy
6 413/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Nội Sao Vàng  24/05/2019 Đặng Ngọc Huy
7 412/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Sao Vàng 24/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
8 411/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Hồng Chín 24/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
9 1084/SYT-QLHNYD Về việc dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa Mắt 24/05/2019 Đặng Ngọc Huy
10 390/QĐ-SYT V/v cấp giấy phép hoạt động KCB và phê duyệt DMKT được phép thưc hiện tại phòng khám Tai mũi họng Dương thị thu Hiền  20/05/2019 Đặng Ngọc Huy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10517333