Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1284/SYT-NVY v/v đăng ký tham dự hội nghị khoa học cập nhật các xét nghiệm y khoa và thalassemia   25/06/2018 Đặng Ngọc Huy
2 567/QĐ-SYT thu hồi giấy phép hoạt động kcb của phòng khám thi vân cơ sở II  21/06/2018 Đặng Ngọc Huy
3 559/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại gphđ khám chữa bệnh đốiv ới phòng chẩn trị y học cổ truyền do ông nguyễn xuân vân phục trách chuyên môn   14/06/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
4 553/QĐ-SYT v/v cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kcb đối với các cơ sở kcb   14/06/2018 Đặng Ngọc Huy
5 551/QĐ-SYT v/v cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kcb đối với các cơ sở kcb   14/06/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
6 1186/SYT-NVY v/v thực hiện công văn số 2120/BHXHVN-CSYT của BHXH Việt Nam   13/06/2018 Nguyễn Vy Hồng
7 1164/SYT-NVY v/v triển khai thực hiện quyết định số 3407/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn quản lý và điều trị Hemophilia tại y tế cơ sở"   11/06/2018 Đặng Ngọc Huy
8 1163/SYT-NVY Hướng dẫn phân cấp nhiệm vụ quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái nguyên   11/06/2018 Nguyễn Vy Hồng
9 1157/SYT-NVY8 v/v triển khai thực hiện quyết định số 3448/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật vi phẫu"   11/06/2018 Đặng Ngọc Huy
10 1157/SYT-NVY v/v triển khai thực hiện quyết định số 3449/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật tạo hình- thẩm mỹ"  11/06/2018 Đặng Ngọc Huy
11 531/QĐ-SYT v/v cấp, cấp lại giất phép hoạt động khám chữa bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở KCB  08/06/2018 Đặng Ngọc Huy
12 1079/SYT-NVY - v/v phòng khám đa khoa ngôi sao đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe   06/06/2018 Đặng Ngọc Huy
13 1080/SYT-NVY v/v công nhận phòng xét nghiệm của phòng khám đk ngôi sao đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II  04/06/2018 Đặng Ngọc Huy
14 1078/SYT-NVY v/v công nhận phòng xét nghiệm vi sinh của bệnh viện lao và bệnh phổi đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II 04/06/2018 Đặng Ngọc Huy
15 483/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  01/06/2018 Đặng Ngọc Huy
16 451A/QĐ-SYT v/v cấp cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh  29/05/2018 Đặng Ngọc Huy
17 453/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động KCB  21/05/2018 Đặng Ngọc Huy
18 450/QĐ-SYT v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB   21/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
19 449/QĐ-SYT về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh   21/05/2018 Đặng Ngọc Huy
20 447/QĐ-SYT thu hồi giấy phép hoạt động kcb  18/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10391999