Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 445/QĐ-SYT V/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám đa khoa Việt Bắc    18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
2 444/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám đa khoa Võ Nhai  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
3 443/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đới với phòng khám đa khoa trường Cao đẳng y Thái Nguyên  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
4 442/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Phòng khám đa khoa Bảo Ngọc  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
5 441/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với công ty cổ phần phòng khám đa khoa 103 hà nội - phổ yên ( phòng khám đa khoa 103 hà nội - phổ yên)   18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
6 440/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám tư nhân 19A Định Hóa    18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
7 439/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám đa khoa Thiên Hồng  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
8 437/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám Đa khoa Thái Nguyên  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
9 436/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đới với danh nghiệp tư nhân phòng khám đa khoa minh đức ( phòng khám đa khoa minh đức)  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
10 435A/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đới với phòng khám đa khoa hà nội -thái nguyên   18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
11 908/SYT-NVY v/v điều chỉnh hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến kcb bhyt năm 2018   11/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
12 374/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ KCB  03/05/2018 Đặng Ngọc Huy
13 373/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại giấy phép hoạt động KCB đới với các cơ sở KCB  03/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
14 835/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2549/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn "hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại - trực tràng  02/05/2018 Đặng Ngọc Huy
15 351/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB  23/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
16 350/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB  23/04/2018 Đặng Ngọc Huy
17 346/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám nha khoa Kang  17/04/2018 Đặng Ngọc Huy
18 330/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại giấy phép hoạt động KCB đôí với các cơ sở KCB  11/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
19 329/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động KCB  10/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
20 299/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động KCB  02/04/2018 Nguyễn Vy Hồng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10391606