Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 184/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động KCB  29/03/2018 Nguyễn Vy Hồng
2 177/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh  29/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
3 176/QĐ_SYT Về viêc cấp , chứng chỉ hành nghề KCB  29/03/2018 Đặng Ngọc Huy
4 164/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB  23/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
5 162/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB  23/03/2018 Đặng Ngọc Huy
6 472/SYT-NVY V/v báo cáo thông tin phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp  19/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
7 471/SYT-TB Thông báo cơ sở KCB đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp  19/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
8 422/VBCB-SYT Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm y tế huyện Định Hóa  13/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
9 133/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động KCB  12/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
10 124/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp, cấp lại giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB  09/03/2018 Đặng Ngọc Huy
11 123/SYT-QLHN Thu hồi cấp giấy phép hoạt động KCB  07/03/2018 Đặng Ngọc Huy
12 121/QĐ-SYT V/v cấp cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB  07/03/2018 Đặng Ngọc Huy
13 120/SYT-KHTC V/v cấp cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB  07/03/2018 Đặng Ngọc Huy
14 381/SYT-NVY Triển khai thực hiện các nội dung đính chính Thông số 50/2017/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB  06/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
15 341/SYT-QLHN V/v quản lý nhân lực hành nghề và xác nhận thực hành đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề KCB  28/02/2018 Đặng Ngọc Huy
16 330/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành luật BHXH và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế  28/02/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
17 319/SYT-QLHN Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các cơ sở KCB ngoài công lập và kinh doanh dược  26/02/2018 Đặng Ngọc Huy
18 306/SYT-NVY V/v thực hiện Thông tư số 51/2017/TT-BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ  23/02/2018 Đặng Ngọc Huy
19 292/SYT-NVY V/v bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe cho người lái xe  12/02/2018 Đặng Ngọc Huy
20 100/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB  09/02/2018 Đặng Ngọc Huy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10391156