Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1792/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện thông tư số 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế 09/08/2019 Đặng Ngọc Huy
2 1736/SYT-NVY Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định phòng tiêm vácxin Bảo gia 02/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
3 1717/SYT-NVY Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định phòng tiêm chủng văc xin dịch vụ Tràng An - Hà Nội cơ sở IV thuộc trung tâm ứng dụng y học dự phòng 31/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
4 1716/SYT-NVY Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng VDoctor  31/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
5 516/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
6 510/QĐ-SYT V/v cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại GPHĐ KCB đối với các cơ sở KCB  19/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
7 509/QĐ-SYT V/v cấp Giấy phép hoạt động KCB và phê duyệt DMKT được phép thưc hiện tại Phòng khám Sản phụ khoa Tâm An 19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
8 508/QĐ-SYT V/v cấp Giấy phép hoạt động KCB và phê duyệt DMKT được phép thưc hiện tại Phòng khám Nha khoa Răng Xinh  19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
9 507/QĐ-SYT V/v cấp Giấy phép hoạt động KCB và phê duyệt DMKT được phép thưc hiện tại Phòng khám 247 ( chuyên khoa Nhi)   19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
10 506/QĐ-SYT V/v cấp Giấy phép hoạt động KCB và phê duyệt DMKT được phép thưc hiện tại Phòng khám 247 ( chuyên khoa Tai Mũi Họng)  19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
11 505/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB 19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
12 497/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Ung bướu VDoctor   16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
13 496/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nhi VDoctor 16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
14 495/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Tai Mũi Họng VDoctor  16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
15 494/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Thanh Long 16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
16 492A/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Tâm Phúc  16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
17 491A/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
18 1580/SYT-QLHNYD V/v dừng hoạt động KCB của phòng khám Nội tổng hợp do ông Lê Văn Quang chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật  16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
19 1477/SYT-QLHNYD V/v các cơ sở KCB đã được Sở y tế Thái Nguyên cấp giấy phép hoạt động trong tháng 4,5 năm 2019 09/07/2019 Đặng Ngọc Huy
20 1473/SYT-QLHNYD Về việc dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở Nha khoa Giang Đoan 08/07/2019 Đặng Ngọc Huy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6399

Tổng truy cập: 9345004

Bạn đánh giá cổng thông tin điện tử này như thế nào?