Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 78/SYT-NVY V/v tăng cường quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà (nhờ VT tiếp nhận lại bản chuẩn) 16/08/2021 Đặng Ngọc Huy
2 965/SYT-QLHNYD cung cấp thông tin người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 30/03/2021 Đỗ Trọng Vũ
3 674/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  05/09/2019 Đặng Ngọc Huy
4 676/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  04/09/2019 Đặng Ngọc Huy
5 675/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  04/09/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
6 1950/SYT-NVY V/v tăng cường công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ sở KCB dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9  28/08/2019 Đặng Ngọc Huy
7 1946/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3780/QĐ-BYT của Bộ Y tế  27/08/2019 Đặng Ngọc Huy
8 1894/SYT-QLHNYD V/v các cơ sở KCB đã được Sở y tế TN cấp giấy phép hoạt động trong tháng 7 năm 2019  21/08/2019 Đặng Ngọc Huy
9 634/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nội – Bảo Ngọc  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
10 633/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Xét nghiệm – Bảo Ngọc  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
11 632/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Sản phụ khoa – Bảo Ngọc  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
12 631/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nha khoa Việt Thủy  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
13 630/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nha khoa ViTop – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nha khoa Quốc tế AdcDental  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
14 629/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nha khoa gia đình Quỳnh Trang  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
15 628/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa YHCT Nguyễn Phùng Hải  16/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
16 627/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Mắt – Cơ sở dịch vụ kính thuốc Hòa Hoài  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
17 624/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
18 619/QĐ-SYT Về việc Cấp bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  15/08/2019 Đặng Ngọc Huy
19 1827/SYT-NVY V/v sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai ( ban hành lần 2 thay thế công văn số 1799/SYT-NVY)  13/08/2019 Đặng Ngọc Huy
20 1799/SYT-NVY V/v sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai   09/08/2019 Đặng Ngọc Huy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10392778