Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 78/SYT-NVY V/v tăng cường quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà (nhờ VT tiếp nhận lại bản chuẩn) 16/08/2021 Đặng Ngọc Huy
2 965/SYT-QLHNYD cung cấp thông tin người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 30/03/2021 Đỗ Trọng Vũ
3 674/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  05/09/2019 Đặng Ngọc Huy
4 676/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  04/09/2019 Đặng Ngọc Huy
5 675/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  04/09/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
6 1950/SYT-NVY V/v tăng cường công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ sở KCB dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9  28/08/2019 Đặng Ngọc Huy
7 1946/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3780/QĐ-BYT của Bộ Y tế  27/08/2019 Đặng Ngọc Huy
8 1894/SYT-QLHNYD V/v các cơ sở KCB đã được Sở y tế TN cấp giấy phép hoạt động trong tháng 7 năm 2019  21/08/2019 Đặng Ngọc Huy
9 634/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nội – Bảo Ngọc  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
10 633/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Xét nghiệm – Bảo Ngọc  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
11 632/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Sản phụ khoa – Bảo Ngọc  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
12 631/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nha khoa Việt Thủy  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
13 630/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nha khoa ViTop – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nha khoa Quốc tế AdcDental  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
14 629/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nha khoa gia đình Quỳnh Trang  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
15 628/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa YHCT Nguyễn Phùng Hải  16/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
16 627/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Mắt – Cơ sở dịch vụ kính thuốc Hòa Hoài  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
17 624/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  16/08/2019 Đặng Ngọc Huy
18 619/QĐ-SYT Về việc Cấp bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  15/08/2019 Đặng Ngọc Huy
19 1827/SYT-NVY V/v sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai ( ban hành lần 2 thay thế công văn số 1799/SYT-NVY)  13/08/2019 Đặng Ngọc Huy
20 1799/SYT-NVY V/v sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai   09/08/2019 Đặng Ngọc Huy
21 1792/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện thông tư số 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế 09/08/2019 Đặng Ngọc Huy
22 1736/SYT-NVY Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định phòng tiêm vácxin Bảo gia 02/08/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
23 1717/SYT-NVY Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định phòng tiêm chủng văc xin dịch vụ Tràng An - Hà Nội cơ sở IV thuộc trung tâm ứng dụng y học dự phòng 31/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
24 1716/SYT-NVY Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng VDoctor  31/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
25 516/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
26 510/QĐ-SYT V/v cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại GPHĐ KCB đối với các cơ sở KCB  19/07/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
27 509/QĐ-SYT V/v cấp Giấy phép hoạt động KCB và phê duyệt DMKT được phép thưc hiện tại Phòng khám Sản phụ khoa Tâm An 19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
28 508/QĐ-SYT V/v cấp Giấy phép hoạt động KCB và phê duyệt DMKT được phép thưc hiện tại Phòng khám Nha khoa Răng Xinh  19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
29 507/QĐ-SYT V/v cấp Giấy phép hoạt động KCB và phê duyệt DMKT được phép thưc hiện tại Phòng khám 247 ( chuyên khoa Nhi)   19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
30 506/QĐ-SYT V/v cấp Giấy phép hoạt động KCB và phê duyệt DMKT được phép thưc hiện tại Phòng khám 247 ( chuyên khoa Tai Mũi Họng)  19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
31 505/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB 19/07/2019 Đặng Ngọc Huy
32 497/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Ung bướu VDoctor   16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
33 496/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nhi VDoctor 16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
34 495/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Tai Mũi Họng VDoctor  16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
35 494/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Thanh Long 16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
36 492A/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Tâm Phúc  16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
37 491A/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
38 1580/SYT-QLHNYD V/v dừng hoạt động KCB của phòng khám Nội tổng hợp do ông Lê Văn Quang chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật  16/07/2019 Đặng Ngọc Huy
39 1477/SYT-QLHNYD V/v các cơ sở KCB đã được Sở y tế Thái Nguyên cấp giấy phép hoạt động trong tháng 4,5 năm 2019 09/07/2019 Đặng Ngọc Huy
40 1473/SYT-QLHNYD Về việc dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở Nha khoa Giang Đoan 08/07/2019 Đặng Ngọc Huy
41 1472/SYT-QLHNYD Về việc dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Nha khoa Răng Xinh  08/07/2019 Đặng Ngọc Huy
42 1471/SYT-QLHNYD Về việc dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở Nha khoa Việt Thủy 08/07/2019 Đặng Ngọc Huy
43 1470/SYT-QLHNYD Về việc dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Nhà nghỉ Hoàng Lan  08/07/2019 Đặng Ngọc Huy
44 471/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Ung bướu Quang Trung 05/07/2019 Đặng Ngọc Huy
45 470/QĐ-SYT V/v cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB  05/07/2019 Đặng Ngọc Huy
46 1392/SYT-NVY V/v bổ sung 06 TYT thuộc TTYT huyện Phú Bình là cơ sở đủ điều kiện khám, điều trị ngoại trú bệnh tăng huyết áp  27/06/2019 Đặng Ngọc Huy
47 1390/SYT-NVY V/v công bố phòng xét nghiệm của BVĐK huyện Phú Bình đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II   27/06/2019 Đặng Ngọc Huy
48 1389/SYT-NVY V/v công bố phòng xét nghiệm của TTYT huyện Đại Từ đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II  27/06/2019 Đặng Ngọc Huy
49 1359/SYT-NVY V/v công bố phòng xét nghiệm của BVĐK Đại từ đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II   25/06/2019 Đặng Ngọc Huy
50 1343/SYT-NVY V/v công bố phòng xét nghiệm của Công ty CP bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II  21/06/2019 Đặng Ngọc Huy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10390966