Truy cập nội dung luôn

Ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”

16-03-2020 14:42

Bộ Y tế Ban hành Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”

Toàn văn Quyết địnhThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10515874