Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2588/SYT-QLHNYD Công bố cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động  21/11/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
2 997/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  20/11/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
3 976/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược   12/11/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
4 954/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn " Thực hành tốt nhà thuốc" ( GPP) và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc   01/11/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
5 2397/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng  31/10/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
6 941/QĐ-SYT V/v cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  26/10/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
7 938/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược  26/10/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
8 2323/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng  25/10/2018 Đặng Ngọc Huy
9 2322/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  25/10/2018 Đặng Ngọc Huy
10 2321/SYT-NVD V/v thu hồi thuốc YHCT  25/10/2018 Đặng Ngọc Huy
11 2223/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  12/10/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
12 2122/SY-SYT Sao y công văn số 19043/QLD-KD của Cục quản lý dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, diều trị bệnh tay chân miệng  11/10/2018 Đỗ Cảnh Dương
13 924/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  10/10/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
14 2179/SYT-NVD Kế hoạch kiểm tra công tác Dược, mỹ phẩm tỉnh Thái Nguyên năm 2018  09/10/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
15 889/QĐ-SYT V/v thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn " Thực hành tốt nhà thuốc" ( GPP) và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  29/09/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
16 2092/SYT-NVD Sao y công văn số 16944/QLD-CL của Cục quản lý dược về việc thuốc chứa dược chất Valsarta  28/09/2018 Nguyễn Tất Đạt
17 880/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược  24/09/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
18 2051/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  24/09/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
19 2050A/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  24/09/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
20 875/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  21/09/2018 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6138

Tổng truy cập: 8450264