Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 865/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  07/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
2 864/SYT-NVD V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc  07/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
3 728/SYT-NVY V/v đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ khám chữa bệnh BHYT  17/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
4 715/SYT-NVD Về thuốc giả Zinnat 500mg 13/04/2018 Đặng Ngọc Huy
5 685/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  10/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
6 512/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  23/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
7 46/SYT-NVD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm 10/01/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
8 996/QĐ-SYT Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược 21/12/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
9 2405/SYT-NVD Về việc đình chỉ thuốc lưu hành không đủ chất lượng 18/12/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
10 2321/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm 04/12/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
11 2192/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm 15/11/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
12 2173/SYT-NVD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đủ tiêu chuẩn chất lượng  10/11/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
13 2348/SYT-NVD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm 08/11/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
14 2149/SYT-NVD Về việc kiểm tra công tác Dược, Mỹ phẩm tỉnh Thái Nguyên năm 2017 08/11/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
15 2313/SYT-NVD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  06/11/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
16 2104/SYT-NVD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  01/11/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
17 2103/SYT-NVD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 01/11/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
18 2000/SYT-NVD Về việc tăng cường quản lý thuốc dùng ngoài NaCl 0,9% Oxy già, dung dịch iod, cồn sát trùng  18/10/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
19 1941/SYT-NVD Về việc đình chỉ và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm 12/10/2017 Nguyễn Thị Bích Hải
20 1940/SYT-NVD Về việc đình chỉ thuốc lưu hành không đủ tiêu chuẩn chất lượng 12/10/2017 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6786

Tổng truy cập: 8451026