Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 5092/SYT-NVD Mẫu Voltarén 75 mg nghi ngờ giả 09/11/2021 Sở Y tế
2 1458/QĐ-SYT V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 04/11/2021 Sở Y tế tỉnh Nghệ An
3 641/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 106 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 01/11/2021 Cục Quản lý Dược
4 13305/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 01/11/2021 Cục Quản lý Dược
5 13302/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành 01/11/2021 Cục Quản lý Dược
6 12887/QLD-CL Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 20/10/2021 Cục Quản lý Dược
7 5548/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 18/10/2021 Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
8 1209/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15/10/2021 Giám đốc Sở Y tế Thái Bình
9 2398/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thanh Nhi NSTORE 14/10/2021 Giảm đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
10 575/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 11/10/2021 Cục Quản lý Dược
11 12316/QLD-ĐK Danh sách các thuốc biệt dược gốc đã có nhiều thuốc generic tương tự sản xuất tại các nước SRA 10/10/2021 Cục Quản lý Dược
12 12310/QLD-CL V/v chất lượng thuốc Amoxicillin 500mg, SDDk: VD-17537-12 08/10/2021 Cục Quản lý Dược
13 570/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 07/10/2021 Cục Quản lý Dược
14 5359/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 05/10/2021 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
15 568/QĐ-QLD Về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 27 04/10/2021 Cục Quản lý Dược
16 56/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 04/10/2021 Cục Quản lý Dược
17 564/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 24 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành 30/09/2021 Cục Quản lý Dược
18 563/QĐ-QLD sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 30/09/2021 Cục Quản lý Dược
19 2285 QĐ-SYT thu hồi số tiếp nhận phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm (19/20/CBMP-HB) 28/09/2021 Sở Y tế Hòa Bình
20 4162/SYT-NVD Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 23/09/2021 Hoàng Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6812

Tổng truy cập: 8450080