Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1021/SYT-QLHN V/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB cho cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thúy Chery Spa  17/05/2019 Đặng Ngọc Huy
2 996/SYT-NVD Sao y công văn số 6857/QLD-KD của Cục quản lý dược v/v cung ứng thuốc Tetracosactide 14/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
3 910/SYT-NVD Sao y công văn số 5775/QLD-KD của Cục quản lý dược v/v đảm bảo cung ứng thuốc 06/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
4 354/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược  06/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
5 889/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  03/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
6 883/SYT-NVD Sao y công văn số 300/AIDS-ĐT của cục phòng, chống HIV/AIDS v/v cấp thuốc ARV nhiều tháng và báo cáo tồn kho và sử dụng thuốc ARV điều trị HIV/AIDS 03/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
7 351/QĐ-SYT Sao y thông tư số 03/2019/TT-BYT về ban hành danh mục thuốc sản xuát trong nước đáp ứng yêu cầu vè điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp  03/05/2019 Đỗ Cảnh Dương
8 325/QĐ-SYT V/v thu hồi chứng chỉ hành nghề dược  02/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
9 324/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 02/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
10 322/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược  02/05/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
11 308/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 23/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
12 787/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 19/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
13 281/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 16/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
14 279/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược 16/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
15 652/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 04/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
16 651/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 04/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
17 213/QĐ-SYT V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  01/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
18 211/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược 01/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
19 210/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn " Thực hành tốt nhà thuốc" ( GPP) và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 01/04/2019 Nguyễn Thị Bích Hải
20 160/QĐ-SYT V/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược 20/03/2019 Nguyễn Thị Bích Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7102

Tổng truy cập: 8449747