Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 70/SYT-NVD Sao y Quyết định số 496/QĐ-SYT ngày 20/5/2022 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 20/05/2022 Đỗ Cảnh Dương
2 69/SYT-NVD Sao y Quyết định 527/QĐ-SYT ngày 10/5/2022 của SYT Bình Dương Về việc thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 10/05/2022 Đỗ Cảnh Dương
3 3520/QLD-CL V/v thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt 05/05/2022 Cục Quản lý Dược
4 2984/QLD-CL thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 thuốc Navacarzol 19/04/2022 Cục Quản lý Dược
5 186/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành 19/04/2022 Cục Quản lý Dược
6 185/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 102 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 bổ sung 19/04/2022 Cục Quản lý Dược
7 2908/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Kem chống nẻ dưỡng ẩm Hame soft 10g) 15/04/2022 Cục Quản lý Dược
8 147/ QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc và thu hồi toàn bộ các lô thuốc B-Comene 31/03/2022 Cục Quản lý Dược
9 39/QĐ-YDCT Về việc ban hành Danh mục 13 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 4.1 09/03/2022 Cục Quản lý Y Dược cổ truyền
10 900/KH-SYT KẾ HOẠCH Kiểm tra Công tác Dược, Mỹ phẩm tỉnh Thái Nguyên năm 2021 https://bit.ly/baocaoduocmypham2021 07/03/2022 Sở Y tế
11 899/SYT-NVD Tăng cường quản lý, kiểm tra đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 07/03/2022 Sở Y tế
12 108/QĐ-QLD sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 03/03/2022 Cục Quản lý Dược
13 1455/QLD-ĐK V/v thống nhất thông tin đường dùng, chỉ định đối với thuốc glutathion 02/03/2022 Cục Quản lý Dược
14 86/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 28 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 24/02/2022 Cục Quản lý Dược
15 757/SYT-NVD Thuốc có hoạt chất Molnupiravir được cấp giấy đăng ký lưu hành 24/02/2022 Sở Y tế
16 64/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174 17/02/2022 Cục Quản lý Dược
17 889/qld-KD tìm kiếm nguồn cung thuốc tiêm chứa hoạt chất Alprostadil 500 mcg/ml (Prostaglandin E1) 14/02/2022 Cục Quản lý Dược
18 64/QĐ-qld Quyết định đính chính SĐK 14/02/2022 Cục Quản lý Dược
19 63/QĐ-qld V/v sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 14/02/2022 Cục Quản lý Dược
20 407/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 27/01/2022 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
21 37/QĐ-QLD Về việc ban hành Danh mục 03 sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 43 bổ sung (lần 01) 25/01/2022 Cục Quản lý Dược
22 395/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH Mê Đi Ca) 19/01/2022 Cục Quản lý Dược
23 386/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoa Mai Vàng) 18/01/2022 Cục Quản lý Dược
24 241/SYT-NVD đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh và phục vụ công tác KCB trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 15/01/2022 Sở Y tế
25 179/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 13/01/2022 Cục Quản lý Dược
26 176/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 13/01/2022 Cục Quản lý Dược
27 04/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 05/01/2022 Giám đốc Sở Y tế Nam Định
28 02/QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 34 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 173 05/01/2022 Cục trưởng Cục quản lý Dược
29 14546/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 10/12/2021 Cục Quản lý Dược
30 14545/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 10/12/2021 Cục Quản lý Dược
31 14458/QLD-CL V/v thu hồi lô thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml không đạt tiêu chuẩn chất lượng 08/12/2021 Cục Quản lý Dược
32 699/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 10 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172.1 06/12/2021 Cục Quản lý Dược
33 875/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 04/12/2021 Sở Y tế - Tỉnh Bến Tre
34 686/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 26 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 bổ sung 30/11/2021 Cục Quản lý Dược
35 684/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2 29/11/2021 Cục Quản lý Dược
36 6323/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 24/11/2021 Sở Y tế Hồ Chí Minh
37 5333/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành 20/11/2021 Sở Y tế
38 6121/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 19/11/2021 Sở Y tế Hồ Chí Minh
39 13825/QLD-MP Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành 19/11/2021 Cục Quản lý Dược
40 818/QĐ-SYT Điều chỉnh nội dung số tiếp nhận Phiếu công bố 16/11/2021 Sở Y tế Bến Tre
41 5092/SYT-NVD Mẫu Voltarén 75 mg nghi ngờ giả 09/11/2021 Sở Y tế
42 1458/QĐ-SYT V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 04/11/2021 Sở Y tế tỉnh Nghệ An
43 641/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 106 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 01/11/2021 Cục Quản lý Dược
44 13305/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 01/11/2021 Cục Quản lý Dược
45 13302/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành 01/11/2021 Cục Quản lý Dược
46 12887/QLD-CL Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 20/10/2021 Cục Quản lý Dược
47 5548/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 18/10/2021 Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
48 1209/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15/10/2021 Giám đốc Sở Y tế Thái Bình
49 2398/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thanh Nhi NSTORE 14/10/2021 Giảm đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
50 575/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 11/10/2021 Cục Quản lý Dược
51 12316/QLD-ĐK Danh sách các thuốc biệt dược gốc đã có nhiều thuốc generic tương tự sản xuất tại các nước SRA 10/10/2021 Cục Quản lý Dược
52 12310/QLD-CL V/v chất lượng thuốc Amoxicillin 500mg, SDDk: VD-17537-12 08/10/2021 Cục Quản lý Dược
53 570/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 07/10/2021 Cục Quản lý Dược
54 5359/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 05/10/2021 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
55 568/QĐ-QLD Về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 27 04/10/2021 Cục Quản lý Dược
56 56/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 04/10/2021 Cục Quản lý Dược
57 564/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 24 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành 30/09/2021 Cục Quản lý Dược
58 563/QĐ-QLD sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 30/09/2021 Cục Quản lý Dược
59 2285 QĐ-SYT thu hồi số tiếp nhận phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm (19/20/CBMP-HB) 28/09/2021 Sở Y tế Hòa Bình
60 4162/SYT-NVD Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 23/09/2021 Hoàng Hải
61 4158/SYT-NVD Về việc quản lý, cấp phát thuốc điều trị viêm gan vi rút C 23/09/2021 Hoàng Hải
62 4157/SYT-NVD Về việc sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20 mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV 23/09/2021 Hoàng Hải
63 11489/QLD-MP Đình chỉ thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 23/09/2021 Cục Quản lý Dược
64 996/YDCT-QLD Thông báo tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ân Dược 22/09/2021 Cục Quản lý Y dược cổ truyền
65 11331/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành,thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 21/09/2021 Cục Quản lý Dược
66 212/QĐ-AIDS Về việc phân bổ thuốc điều trị viêm gan vi rút C nguồn Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ 20/09/2021 Cục phòng, chống HIV/AIDS
67 543/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.1 17/09/2021 Cục Quản lý Dược
68 13/TT-BYT Quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách 16/09/2021 Trương Quốc Cường
69 532/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 14/09/2021 Cục Quản lý Dược
70 3925/SYT-NVD Về thuốc viên nén Pharcoter; SĐK: VD-14429-11, Số lô: 20011 12/09/2021 Hoàng Hải
71 528/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 10/09/2021 Cục Quản lý Dược
72 526/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 106 10/09/2021 Cục Quản lý Dược
73 10740/QLD-CL về việc thuốc viên nén Pharcoter; SĐK: VD-14429-11, Số lô: 20011 10/09/2021 Cục Quản lý Dược
74 519/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 06/09/2021 Cục Quản lý Dược
75 12/2021/TT-BYT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 06/09/2021 Bộ trưởng Bộ Y tế

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6716

Tổng truy cập: 8450000