Truy cập nội dung luôn

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Dược (Từ 1/7/2017)

13-09-2017 15:49

 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Từ 1/7/2017 theo Luật Dược 2016 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Sohieu

Đủ điều kiện làm người chịu trách nhiệm chuyên môn

1

NÔNG THỊ SEN

03/06/1994

1/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

2

VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN

20/04/1989

2/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Nhà thuốc, Quầy thuốc

3

TRẦN MẠNH KIÊN

12/12/1989

3/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

4

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

30/09/1986

4/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

5

PHAN THỊ THÙY

09/04/1994

5/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

6

NGUYỄN BÁ TUẤN

21/12/1989

6/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm

7

ĐÀO THỊ THU HƯƠNG

01/05/1984

7/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

8

TRẦN THỊ MAI LINH

25/04/1991

8/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

9

TRẦN THỊ MAI VÂN

30/09/1982

9/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

10

MAI THỊ NHÀI

07/08/1987

10/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

11

NGUYỄN THỊ YẾN

04/02/1988

11/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

12

CHU VĂN QUANG

28/08/1988

12/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

13

TRẦN VĂN TRUNG

28/04/1989

13/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

14

CHU THỊ THÙY LINH

05/04/1986

14/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

15

NGUYỄN THU THỦY

21/05/1989

15/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

16

CHU MINH HẢI

16/04/1989

16/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

17

NGUYỄN THỊ TRANG

13/03/1991

18/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

18

NGUYỄN DIỆU THÚY

03/09/1993

19/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

19

NGUYỄN THỊ HUẾ

07/04/1992

20/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

20

TRẦN THỊ THỦY

22/05/1989

21/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

21

PHAN NGUYỄN HỒNG MINH

03/01/1989

22/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

22

TRẦN TRỌNG TÌNH

01/06/1987

23/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

23

ĐOÀN THỊ KHÁNH LINH

13/12/1991

24/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

24

DƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG

22/05/1988

25/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

25

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

01/02/1985

26/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

26

MA THƯỢNG ĐỨC

07/09/1992

27/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

27

NGUYỄN THỊ HỒNG

02/08/1991

28/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

28

NGUYỄN HỮU TUẤN

10/12/1962

29/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

29

ĐINH THỊ THU

16/10/1994

30/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

30

HÀ THỊ DIỄN

27/02/1989

31/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

31

LÝ HỒNG NHIÊN

02/03/1990

32/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

32

LƯƠNG THỊ MẬN

13/02/1978

33/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

33

LÊ THỊ THỦY

03/01/1981

34/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

34

PHẠM THỊ THU HIỀN

18/11/1989

17/CCHN-D-SYT-TNG

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (trừ vắc xin, sinh phẩm); Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc (trừ văc xin, sinh phẩm); Nhà thuốc, Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

35

HOÀNG THỊ QUYÊN

13/02/1982

35/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

36

NGUYỄN THỊ LIỄU

14/06/1993

36/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

37

PHẠM TUẤN HIẾU

20/10/1990

37/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

38

NGUYỄN THỊ THỦY

12/09/1977

38/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

39

LÝ THỊ DƯƠNG

19/08/1979

39/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

40

BÙI THỊ PHƯỢNG

28/08/1994

40/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

41

NGÔ THỊ LIÊM

16/12/1954

41/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

42

NỊNH THỊ NGUYỆT

25/10/1994

42/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

43

HOÀNG THỊ VIỆT HÀ

04/12/1990

43/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

44

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

11/03/1993

44/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

45

ĐÀM THỊ PHƯƠNG

25/05/1992

45/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

46

NGUYỄN THỊ HÀ

10/01/1961

46/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

47

CAO TỐ UYÊN

09/07/1973

47/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

48

NGUYỄN THỊ TRANG

06/07/1992

48/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc

49

ĐẶNG ĐỨC SƠN

28/06/1993

49/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

50

HOÀNG THỊ THANH HIỀN

23/06/1998

51/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

51

ĐOÀN VĂN CƯƠNG

16/12/1985

52/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

52

PHAN THÙY MỴ

01/07/1975

53/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc; Quầy thuốc

53

PHÙNG HÀ TÙNG ANH

09/10/1990

54/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

54

NGUYỄN THỊ THÙY

23/03/1984

55/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

55

BÙI TÚ ANH

09/05/1993

56/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

56

LÂM THỊ HIỀN

29/07/1991

57/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

57

NGUYỄN THỊ HIỀN

26/12/1989

58/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

58

LĂNG THỊ LIÊM

28/03/1986

59/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

59

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

14/05/1983

60/CCHN-D-SYT-TNG

Nhà thuốc

60

THIỀU THỊ TRANG

24/02/1990

50/CCHN-D-SYT-TNG

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

Phòng Quản lý Hành nghề Y Dược


Thống kê truy cập

Đang truy cập:530

Tổng truy cập: 451048