Truy cập nội dung luôn

Thông tin về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện A

23-07-2020 14:44

Thông tin về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện A

Bệnh viện A Thái Nguyên thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết:

1. Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết

- Tên đơn vị: Bệnh viện A Thái Nguyên

- Địa chỉ: đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Mã số thuế: 4600200985

2. Tài sản liên doanh, liên kết

- Tài sản: 52m2 diện tích sàn sử dụng nhà (tại tầng 1 nhà 4 tầng/nhà số 07); thời hạn 7 năm.

- Vị trí: Thuộc khuôn viên Bệnh viện A Thái Nguyên

- Tài sản cố định: mặt bằng 52m2

- Tài sản khác: Không

3. Phương án liên doanh, liên kết

3.1. Hình thức: Liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản để sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng.

3.2. Mục tiêu kinh doanh

Kế hoạch phát triển đến năm 2030, Bệnh viện A Thái Nguyên trở thành Bệnh viện đa khoa hang I hoàn chỉnh, hiện đại, đạt tầm Bệnh viện trung tâm vùng trung du miền núi Bắc bộ, là bệnh viện vệ tinh lĩnh vực sản nhi, triển khai hầu hết  các dịch vụ kỹ thuật ngang tầm bệnh viện tuyến Trung ương; nâng quy mô giường bệnh lên 1.200 giường.

3.3. Nhu cầu dịch vụ

 Hiện tại, Bệnh viện vận hành 01 máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy, cấu hình cao và hiện đại. Nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu chẩn đoán phục vụ bệnh nhân toàn viện. Bệnh viện cần có 01 máy chup cất lớp vi tính cấu hình thấp hơn để chẩn đoán các bệnh thông thường và giảm chi phí y tế, cụ thể:

- Tần suất chỉ định chụp cắt lớp vi tính để phục vụ cho công tác chẩn đoán điều trị các bệnh phổ biến theo tiêu chí thấp chiếm tỷ trọng lớn, chi phí cấu thành giá dịch vụ khi chụp tại máy cắt lớp vi tính 32 lát cắt chỉ bằng khoảng 50% giá thành máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy.

- Máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy đáp ứng chẩn đoán và điều trị cho các mã bệnh chuyên sâu, phức tạp, không phù hợp khi chụp để chẩn đoán các mã bệnh thông thường, tần suất lớn.

- Bệnh nhân BHYT tại Bệnh viện chiếm tỷ lệ khoảng 90%, việc sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy nhưng quỹ BHYT chỉ thanh toán theo giá chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt.

- Việc sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt là nhu cầu thiết yếu của bệnh nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân được sử dụng dịch vụ y tế phù hợp, hiệu quả, với kết cấu chi phí hợp lý.

- Nhu cầu khám, chữa bệnh tại bệnh viện: Khoảng 800 lượt bệnh nhân/ ngày.

3.4. Đáp ứng của Bệnh viện trong cung cấp dịch vụ.

- Đảm bảo các trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt động và cung cấp dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác tài sản liên doanh, liên kết phục vụ cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng chuyên môn Bệnh viện đảm bảo hoạt động chuyên môn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Cam kết tạo điều kiện để bệnh nhân sử dụng dịch vụ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bệnh nhân và đối tác liên doanh, liên kết.

- Khuyến khích và ưu tiên công tác nghiên cứu, hợp tác chuyên môn để mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Cam kết thực hiện hợp đồng hợp tác liên doanh, liên kết và các thỏa thuận chi tiết khác (nếu có).

- Hỗ trợ cơ cở vật chất và các nguồn lực, đảm bảo cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hợp tác liên doanh, liên kết.

3.5. Yêu cầu với tài sản của đối tác liên doanh, liên kết

- Tài sản: Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt; sản xuất mới năm 2020; đạt tiêu chuẩn ISO, IDE, FDA hoặc tương đương.

- Cấu hình chi tiết: Tương đương với cấu hình hệ thống Siemens Somatom GO.NOW có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO); giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ); đối với mặt hàng nhập khẩu nước ngoài có công chứng dịch thuật của phòng công chứng có thẩm quyền phát hành (có cấu hình chi tiết kèm theo).

- Dự toán tài sản: Không thấp hơn 7,5 tỷ đồng (giá này không làm cơ sở tính giá trị góp vốn phân chia lợi nhuận hai bên).

3.6. Đề xuất phân công công việc trong cung cấp dịch vụ

a) Bệnh viện A thực hiện và chi trả các nội dung sau:

- Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao liên quan đến dịch vụ;

- Cung cấp văn phòng phẩm, ấn chỉ;

- Cung cấp điện, nước, hệ thống thông tin, liên lạc;

- Xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt;

- Cung cấp nhân lực chuyên môn: Bác sỹ chẩn đoán; kỹ thuật viên; tư vấn chuyên môn;

- Đảm bảo chi phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khấu hao đối với tài sản thuộc sở hữu của mình đưa vào liên doanh, liên kết;

- Chi quản lý trong cung cấp dịch vụ;

b) Đối tác liên doanh, liên kết thực hiện và chi trả các nội dung sau:

- Cung cấp nhân lực kỹ thuật: theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị liên doanh, liên kết;

- Đảm bảo hoạt động tư vấn, thương mại, giới thiệu, quảng bá dịch vụ;

- Đảm bảo chi phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và đột xuất, khấu hao, bảo hiểm (nếu có) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình đưa vào liên doanh, liên kết;

- Chi quản lý trong cung cấp dịch vụ.

3.7. Quản lý thu, chi và phân chia lợi nhuận

- Giá dịch vụ căn cứ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Mức giá: 650.000 đồng/ca (không bao gồm thuốc cản quang) theo Quyết định số 705/QĐ-UNBD ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dịch vụ chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt từ hoạt động liên doanh, liên kết tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

- Bệnh viện A Thái Nguyên chịu trách nhiệm thu phí sử dụng dịch vụ, phát hành hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Đối tác phối hợp trong công tác theo dõi, tổng hợp doanh thu dịch vụ.

- Doanh thu sau khi nộp thuế theo quy định của pháp luật được chia cho các bên tham gia liên doanh, liên kết, như sau: Bệnh viện A hưởng 25%; đối tác hưởng 75%.

3.8. Xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết

- Tài sản là quyền sử dụng đất, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết thuộc về Nhà nước;

- Đối với các tài sản khác, được xử lý theo nguyên tắc phần tài sản thuộc về mỗi bên được xác định tương ứng với giá trị tài sản hoặc vốn góp khi đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết;

- Trường hợp các bên tham gia trong liên doanh, liên kết tự nguyện chuyển giao không bồi hoàn quyền sở hữu phần tài sản của mình cho Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định pháp luật.

4. Tiêu chí lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Đối tác liên doanh, liên kết cần đáp ứng toàn bộ các tiêu chí cơ bản sau đây:

4.1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền Nhà nước cấp mà nhà thầu đang hoạt động.

4.2. Hạch toán tài chính độc lập.

4.3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

4.4. Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% và không cùng một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý Bệnh viện A Thái Nguyên.

4.5. Đủ điều kiện mua bán, vận hành thiết bị y tế theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Tương ứng với thiết bị y tế đề xuất đưa vào liên doanh, liên kết)

4.6. Có phương án tài chính hiệu quả, phù hợp với phương án liên doanh, liên kết này.

4.7. Tình hình tài chính lành mạnh: Đơn vị đối tác cung cấp báo cáo tài chính từ năm 2017 đến năm 2019, vốn thuộc sở hữu năm gần nhất phải dương.

4.8. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: Đơn vị đối tác chứng minh đã thực hiện các hợp đồng tương tự với đề xuất tại phương án liên doanh, liên kết này, đáp ứng yêu cầu: 03 hợp đồng, từng hợp đồng có giá trị tham dự liên doanh liên kết tối thiểu là 5 tỷ đồng hoặc số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng 3, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 5 tỷ và tổng giá trị tất cả các hợp đồng 15 tỷ đồng.

4.9. Thiết bị y tế đề xuất đưa vào liên doanh, liên kết phù hợp với yêu cầu của Phương án liên doanh, liên kết này.

4.10. Cam kết bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và có phương án sửa chữa thiết bị hiệu quả, đảm bảo thời gian vận hành thiết bị không gián đoạn quá 2 ngày làm việc đối với các lỗi hỏng thông thường và không quá 14 ngày với các lỗi hỏng nặng cần thay thế phụ kiện, kể từ khi xảy ra sự cố (nếu có).

4.11. Có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, tương ứng với thiết bị y tế đề xuất đưa vào liên doanh, liên kết.

4.12. Nhân lực đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ có lý lịch rõ ràng; hợp đồng lao động với thời gian làm việc cơ hữu với đơn vị đối tác.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

- Hồ sơ đăng ký, gồm:

+ Đơn đăng ký tham dự liên doanh, liên kết do đại diện hợp pháp của đơn vị đối tác ký, xác nhận;

+ Các hồ sơ, tài liệu chứng minh đáp ứng các tiêu chí nêu tại mục 4 phương án liên doanh, liên kết này.

+ Nộp bảo đảm hồ sơ đăng ký, như sau: giá trị bảo đảm 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng); thời hạn bảo đảm 90 ngày kể từ ngày đăng ký; bảo đảm bằng tiền mặt.

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Trong giờ hành chính, kể từ ngày thông báo công khai đến 14 giờ 00 phút ngày 20/8/2020 tại Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện A Thái Nguyên. Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Kèm theo thông báo này: Cấu hình thiết bị tham khảo (File đính kèm- Cấu hình tham khảo).

- File văn bảnThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10351631