Truy cập nội dung luôn

Tóm tắt số liệu thống kê Y tế giai đoạn 2009-2013

21-07-2016

Dữ liệu thống kê gốm các nội dung chính: Đơn vị hành chính - Dân số; Chỉ tiêu và mục tiêu; Tổng sản phẩm xã hội, ngân sách ngành y; Chi ngân sách y tế theo các lĩnh vực;...

JAHR 2013: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

21-07-2016

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2013 (JAHR 2013) là báo cáo thứ bảy do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng năm. JAHR đánh giá tiến độ thực hi...

JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm

21-07-2016

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2014 (JAHR 2014) là báo cáo thứ 8 do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng năm. Báo cáo JAHR đánh giá tiến độ t...

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6369

Tổng truy cập: 9318840