Truy cập nội dung luôn

Tóm tắt số liệu thống kê Y tế giai đoạn 2009-2013

21-07-2016 10:49

Dữ liệu thống kê gốm các nội dung chính: Đơn vị hành chính - Dân số; Chỉ tiêu và mục tiêu; Tổng sản phẩm xã hội, ngân sách ngành y; Chi ngân sách y tế theo các lĩnh vực;...

Ban biên tập
(http://moh.gov.vn)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10623039