Truy cập nội dung luôn

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc (đợt 2)

17-07-2018

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc được ký kết...

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc

17-05-2018

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc được ký...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6524

Tổng truy cập: 5610172