Truy cập nội dung luôn

Thông báo mời chào hàng gói thầu: Lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Sở Y tế Thái Nguyên

14-06-2018 14:09

Tên bên mời thầu: Sở Y tế Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 27 Đường Bến Tượng, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3655504;      email: soyte@thainguyen.gov.vn

Mã số thuế: 4600413302

1. Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Sở Y tế Thái Nguyên.

  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Giá gói thầu: 732.202.928 đồng
  • Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Sở Y tế Thái Nguyên.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác tại đơn vị.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Y tế Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 27 Đường Bến Tượng, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2018

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊNThống kê truy cập

Đang truy cập:6567

Tổng truy cập: 5610067