Truy cập nội dung luôn

Tình hình cung ứng thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung

25-10-2018 14:09

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc,cập nhật tình hình cung ứng thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tạiQuyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

2. Kết quả lựa chọn nhà thầuđược phê duyệt tại các quyết định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên:Quyết định số 333/QĐ-SYT,Quyết định số 333/QĐ-SYT ngày 13 tháng 4 năm 2018; Quyết định số 547/QĐ-SYT,Quyết định số 548/QĐ-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2018.

3. Cập nhật tình hình cung ứng, kể từ ngày ký kết Thỏa thuận khung đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018: file đính kèm 20180930 cung ung.pdf

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sảnThống kê truy cập

Đang truy cập:3688

Tổng truy cập: 5289322