Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

17-02-2020 09:03

Tuần qua, UBND tỉnh tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đồng thời chỉ đạo một số nội dung liên quan…

* Ngày 11/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 329/UBND-KGVX về  thực hiện cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế; phối hợp chăt chẽ với ngành y tế trong việc tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ và Sở chỉ huy khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Thái Nguyên: Xây dựng phương án phối hợp giữa các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung và huy động các nguồn lực để thực hiện việc cách ly phòng chống dịch; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi; phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan đưa người thuộc diện cách ly y tế tập trung từ các địa phương trong tỉnh đến điểm cách ly tập trung; phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và các đơn vị liên quan để hỗ trợ, đưa những trường hợp người Trung Quốc không còn thời gian cách ly dưới 14 ngày có nhu cầu về nước theo quy định; triển khai thực hiện đầy đủ các quy định trong quy trình cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung; thực hiện thủ tục trong việc áp dụng cách ly y tế trong phòng, chống dịch đối với các đối tượng là người nước ngoài theo quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly theo quy định.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc giám sát, phát hiện và vận động đưa các đối tượng thuộc diện cách ly y tế tập trung đến cơ sở cách ly tập trung… 

* Ngày 12/2 và 13/2 UBND tỉnh ban hành Công văn số 356/UBND-KGVX về tăng cường quản lý người dân đi lao động tại các địa phương trong vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công văn số 364/UBND-NC về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, rà soát, thống kê người dân trên địa bàn đi lao động, làm việc tại các địa phương trong vùng có dịch; chủ động liên hệ, phối hợp để quản lý và theo dõi người dân trở về từ vùng có dịch.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, theo dõi, cập nhật nắm chắc số lượng người Trung Quốc và người Việt Nam từ Trung Quốc trở về tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh để thông báo cho ngành y tế có biện pháp xử lý kịp thời; chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo.

- UBND thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Đại Từ  chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, rà soát, thống kê người dân trên địa bàn đi lao động, làm việc tại các địa phương trong vùng có dịch; khuyến cáo người dân hạn chế du lịch, thăm thân tại vùng có dịch; chủ động liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp ranh của tỉnh Vĩnh Phúc để quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe đối với các trường hợp người dân của địa phương đi lao động tại tỉnh Vĩnh Phúc (đặc biệt là số lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Bình Xuyên) để có phương án phối hợp quản lý, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra.

* Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 383/UBND-KGVX về tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn, đặc biệt là khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng sử dụng lao động phổ thông. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người lao động trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp tạm trú, lưu trú trên địa bàn trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các trường hợp di chuyển từ vùng có dịch đến tỉnh Thái Nguyên, lập danh sách và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo: Phối hợp thực hiện rà soát tất cả các trường hợp tạm trú, lưu trú, người lao động mới đến địa bàn làm việc, đặc biệt là những lao động đến từ hoặc đi qua các vùng có dịch Covid-19 để lập danh sách, theo dõi, giám sát và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo tới từng gia đình, từng người dân, từng người lao động trên địa bàn, nhất là người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, lao động tự do, lao động phổ thông làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng trên địa bàn. 

* Ngày 15/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 932/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020

* Ngày 16/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 385/UBND-KGVX về tổ chức cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, công tác hậu cần phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại E832; phối hợp với UBND huyện Đại Từ triển khai hoàn thiện ngay đường vào, hệ thống thông tin, cắm biển báo, tải trọng cầu... theo quy định; phối hợp với Đại học Thái Nguyên, UBND thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai ngay phương án xây dựng khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (thuộc Đại học Thái Nguyên), Trường Quân sự tỉnh; phối hợp với huyện Đại Từ, Sở Y tế, Công an tỉnh và các lực lượng liên quan triển khai thực hành cách ly tại E832 và báo cáo rút kinh nghiệm về UBND tỉnh trước 17h00 ngày 17/02/2020.

2. Công an tỉnh: Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Đại Từ, các đơn vị có liên quan triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực E832; quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp được cách ly.

3. Sở Y tế: Triển khai, đảm bảo nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết về y tế để triển khai công tác cách ly tại E832; triển khai thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cách ly; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ sức khỏe các trường hợp được cách ly để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định.

4. UBND huyện Đại Từ: Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân địa phương yên tâm, ổn định tư tưởng, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đối với các trường hợp được cách ly; đảm bảo công tác an ninh trật tự tại khu vực cách ly theo quy định.

5. Đại học Thái Nguyên, UBND thành phố Thái Nguyên: Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị có liên quan triển khai phương án xây dựng khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc Đại học Thái Nguyên.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, vận động để ổn định tư tưởng cho các trường hợp được cách ly và nhân dân.

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan: Thực hiện tốt Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Thái Nguyên.

* Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 384/UBND-KGVX về thực hiện xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương có liên quan: Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân: Khi tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang; sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay; bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng; tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

* Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 377/UBND-TH về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020, thời gian gửi UBND tỉnh trước ngày 05/3/2020.

* Ngày 12/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 355/UBND-CNN về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên tinh thần phát huy lợi thế của từng địa phương, từng vùng; chủ động lập quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm đối với từng cây con cụ thể. Tăng cường hỗ trợ bà con nông dân về công tác thông tin, dự báo giá cả thị trường…; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên tinh thần "Tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hoá nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể" của Nghị quyết số 26/NQ-TW của Trung ương Khoá X; hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, nhất là ngành nông nghiệp sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; xem xét yếu tố đầu vào để giảm giá thành, kiểm soát chất lượng; đảm bảo an toàn thực phẩm, liên kết vùng.

2. Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tổ chức đối thoại với nông dân để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình xói lở bờ sông, phòng chống thiên tai, đặc biệt vấn đề khai thác cát trái phép, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời xem xét giải quyết.

3. Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu nâng cao vai trò của văn hóa đối với sự phát triển, nhận thức được các giá trị tiêu biểu, đặc sắc của văn hóa dân tộc, trên cơ sở đó chỉ đạo và thực thi các biện pháp hữu hiệu phát huy tinh thần Việt Nam, văn hóa Việt Nam.

4. Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào điều kiện ngân sách hàng năm nghiên cứu cân đối cấp bổ sung ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp tỉnh để hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh (tổng hợp, biên tập)Thống kê truy cập

Đang truy cập:609

Tổng truy cập: 464428